Echtscheidingsprocedure

echtscheidingAls u gaat scheiden, dan wordt de echtscheidingsprocedure gestart. Er komen in deze periode diverse zaken op u af die volgens de wet geregeld dienen te worden. Het verloop van de procedure heeft te maken met de manier waarop u getrouwd bent. In de meeste situaties krijgt u te maken met de rechtbank. Het is daarom verstandig om juridisch advies voor de echtscheidingsprocedure aan te vragen. U kunt zo ondersteund worden door een ervaren jurist en de juiste keuzes maken. Als u nog wel samen met uw ex door één deur kunt, dan kunt u eventueel samen één jurist nemen. Als dit niet meer mogelijk is, dan dient u ieder een eigen jurist in de arm te nemen.

Scheiden met minderjarige kinderen

Als u geen kinderen heeft, dan dient u samen een verzoekschrift in. Als u wel kinderen heeft, dan dienen de namen van de kinderen vermeld te worden. Er dient ook vermeld te worden wanneer de kinderen geboren zijn en hun werkelijke verblijfplaats op dit moment. Het kan gebeuren dat uw ex-partner niet wil meewerken aan het indienen van een verzoekschrift. Eventueel kunt u hiervoor de hulp inschakelen van een jurist om een eenzijdig verzoekschrift in te dienen. Een kopie van het verzoekschrift wordt vervolgens via een deurwaarder bezorgt bij uw ex-partner.

De nevenvoorzieningen bij een echtscheidingsprocedure

Naast het scheiden van elkaar worden er vaak nog meer verzoeken ingediend. Dit worden de nevenvoorzieningen genoemd. Deze voorzieningen worden apart verdeeld en aangegeven in een verzoekschrift. Een jurist kan u helpen met het opstellen van het verzoekschrift. U kunt bijvoorbeeld een verzoekschrift indienen voor de verzorging van de kinderen. Hierin geeft u aan wie het gezag over de kinderen heeft na de echtscheiding. Eventueel kunt u ook afspraken over de kinderen hierin vastleggen. De alimentatie van uw ex-partner en de kinderalimentatie staan er ook in aangeven. Verder is er een nevenvoorziening voor de verdeling van de inboedel en de eventuele betaling van de woning. Wie gaat bijvoorbeeld de hypotheek of huur betalen na de echtscheiding? Daarnaast is er ruimte voor eventuele andere zaken in de nevenvoorzieningen.

Waar moet uw scheidingsprocedure naartoe?

U gaat een scheidingsprocedure starten en u heeft alle papieren in orde gemaakt. Alleen waar gaat u deze papieren nu naartoe sturen? U kunt het verzoek indienen bij de rechtbank waar u op dit moment woont. Als één van de partners in het buitenland woont, dan dient het verzoek ingediend te worden in de Nederlandse woonplaats van één van de ex-partners. Woont u geen van beide meer in Nederland, maar heeft u een Nederlands huwelijk? U dient uw verzoek dan in te dienen bij de rechtbank in Den Haag.

Hoe dient u zelf een verzoek in bij de rechtbank?

U kunt niet zelf uw verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp nodig van een jurist of advocaat. Het is ook verstandig om een juridisch adviseur eerst naar uw verzoek te laten kijken voordat u deze indient bij de rechtbank. U weet zo zeker dat uw verzoek voldoet aan de eisen.