Eenzijdig echtscheidingsverzoek

echtscheidingHet kan gebeuren dat u definitief wilt scheiden van uw partner, maar dat uw ex-partner hier geen zin in heeft. Normaal gesproken dient u samen een verzoek bij de rechter in. Alleen als uw partner niet meewerkt dan heeft u te maken met een eenzijdig echtscheidingsverzoek. Uw partner kan op uw verzoek een verweer voeren. Afhankelijk van de situatie kan het gevoerde verweer verschillen. Bent u het niet eens met het echtscheidingsverzoek? Dan is het slim om juridisch advies bij eenzijdig echtscheidingsverzoek in te schakelen. Uiteraard kunt u dit ook doen als u zelf een echtscheidingsverzoek wilt indienen en uw partner het hier niet mee eens is.

Hoe dient u een eenzijdig echtscheidingsverzoek in?

Net als bij het besluit om gezamenlijk te gaan scheiden dient u een verzoek tot echtscheiding in. Net als bij een gezamenlijke scheiding kunt u het verzoek het beste neerleggen bij een advocaat. Meestal dient u meteen een verzoek in voor een convenant. Samen met uw jurist stelt u een voorlopig convenant buiten uw ex-partner om samen. Binnen 14 dagen wordt een kopie van het verzoek en het convenant via een deurwaarder bij uw partner bezorgt.

Verweer indienen bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek

Het gebeurd regelmatig dat de ex-partner alsnog akkoord gaat met het voorstel tot scheiding bij het ontvangen van het officiële verzoek. Toch kan een partner bezwaar gaan maken tegen uw eenzijdig echtscheidingsverzoek. Dit wordt meestal een vervelende zaak waarbij de hulp van een jurist verstandig is. De ex-partner kan een bezwaar indienen over alleen het convenant of ook de complete echtscheiding. Als een bezwaar wordt ingediend, dan wordt dit verweer voeren genoemd. Als u verweer wilt voeren dan dient u een advocaat in te schakelen. U dient binnen 6 weken een verweer in te dienen en als u in het buitenland woont binnen 3 maanden.

Twee soorten verweer indienen

Als u verweer indient met uw advocaat, dan kunt u eigenlijk kiezen uit twee soorten verweer. U kunt als partner ontkennen dat uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Een ander verweer is dat u akkoord gaat met de scheiding mits er bepaalde zaken in het convenant worden aangepast. U wilt bijvoorbeeld minder alimentatie betalen omdat u de huidige lasten niet kunt dragen etc. De scheiding mag door de rechter niet worden uitgesproken totdat de problemen uit het verweer zijn opgelost. Als het verweer niet klopt of rechtsgeldig is bijvoorbeeld dat uw partner geen kinderalimentatie wil betalen. Dan kan de rechter uitspraak doen over de echtscheiding.

De zitting en uitspraak bij eenzijdig echtscheidingsverzoek

Als de stukken bij de rechter zijn binnengekomen, dan wordt er een datum en tijd voor de zitting doorgegeven. De ex-partners zijn niet verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn. De jurist zal wel aanwezig zijn om eventueel de uitspraak van de rechter nog te beïnvloeden. Als u het bijvoorbeeld niet eens bent met de voorgestelde alimentatie, dan is het misschien wel slim om de zitting te bezoeken. Na de zitting zal de rechtbank een uitspraak doen die tevens schriftelijk naar beide partijen verzonden wordt. Als er geen kinderen in het spel zijn of er is geen verweerschrift, dan wordt er vaak geen zitting gehouden. De beslissing wordt dan zonder zitting gehouden en de uitspraak wordt naar de advocaten gezonden. Vanaf dit moment bent u officieel gescheiden.