Het eerste contact met een piketadvocaat

Een piketadvocaat is de advocaat die u krijgt toegewezen wanneer u zelf geen advocaat heeft. Wanneer u gebruik wilt maken van uw consultatierecht, dan krijgt u een gesprek met de piketadvocaat die op dat moment dienst heeft. Afhankelijk van de situatie vindt dit gesprek telefonisch of op de locatie van verhoor plaats, voorafgaande aan het eerste verhoor. Bij milde zaken zal er een telefonisch contact zijn.

Het verloop van de piketfase

Als u zelf eenmaal bent aangekomen op de locatie waar het verhoor zal gaan plaatsvinden, dan start de piketfase. Dit is namelijk het moment waarop uw consultatierecht ingaat. U kunt maximaal een kwartier worden opgehouden voor verhoor en vervolgens kan het zijn dat u maximaal 3 volledige dagen vast wordt gehouden volgens de inverzekeringstelling. Het duurt maximaal 3 dagen en 15 uren na het moment waarop u bent aangehouden voordat u voor het eerst aan de rechtercommissaris wordt voorgeleid. Vervolgens kan de inverzekeringstelling worden verlengd met nog eens 3 volledige dagen. Na deze dagen komt de piketfase ten einde.

Wat als ik geen piketadvocaat wil?

Als volwassene heeft u het recht om afstand te doen van uw consultatierecht, ofwel de bijstand van een piketadvocaat. Het is in de meeste gevallen wel verstandig om gebruik te maken van dit recht. Wanneer u dit niet doet, dan kunt u pas weer recht hebben op een advocaat wanneer er daadwerkelijk sprake is van inverzekeringstelling. Als er dan pas een advocaat komt om u bij te staan, dan is deze nog totaal niet op de hoogte van de zaak en zal het ook moeilijker zijn om u de juiste bijstand te verlenen.

De melding aan de piketadvocaat

Wanneer u gebruik maakt van het consultatierecht en u heeft zelf geen advocaat, dan wordt er een melding gedaan. De dienstdoende piketadvocaat komt u dan bijstaan. Deze krijgt niet veel informatie bij deze melding, waardoor deze ook nog niet op de hoogte is van wat er precies gaande is. De piketadvocaat ontvangt enkel een beknopt stukje informatie van de recherche en hier kan hij of zij weinig uit opmaken.

De piketadvocaat staat altijd achter u

Het is belangrijk om te weten dat de piketadvocaat altijd achter u zal staan als zijn of haar cliënt. Ook wanneer u schuldig bent zal de piketadvocaat u dus verdedigen. Deze zal geen zaken ondernemen die tegen u spreken. Het is daarom belangrijk om altijd eerlijk te zijn over de zaak tegen deze advocaat. Alleen wanneer u eerlijk bent kan de advocaat zich goed inzetten voor u. Een piketadvocaat kan tijdens de zitting bij de strafrechter worden opgeroepen als getuige. Zelfs in dit geval hoeft u zich geen zorgen te maken. De advocaat heeft namelijk beroepsgeheim. Wanneer hij of zij een vraag niet kan beantwoorden zonder u te schaden, dan zal de advocaat zich op de geheimhoudingsplicht beroepen. De advocaat is dan ook de uitzondering op de regel. Een getuige moet een vraag voor de strafrechter altijd beantwoorden. In tegenstelling tot alle andere getuigen hoeft de advocaat dit niet te doen.