Erfpacht en erfpachtcanon

Binnen een gemeente kunt u een woning bezitten op eigen grond of het kan voorkomen dat u de grond als het ware leent van de gemeente. U bent dan niet volledig eigendom van de grond, maar wel van de woning die erop staat. Jaarlijks moet u hiervoor een vergoeding betalen aan de gemeente. Deze vergoeding wordt een erfpachtcanon genoemd en het huren van de grond van de gemeente wordt erfpacht genoemd. Woningen met erfpacht zijn vaak voordelig in de aanschaf, maar daarentegen bent u veel geld kwijt aan de jaarlijkse erfpachtcanon. Zolang u de erfpacht op een woning betaalt mag u de grond overigens wel hetzelfde gebruiken als dat u zelf eigenaar was van de grond. Juridisch advies bij erfpacht en erfpachtcanon kan verstandig zijn. U kunt dan laten uitzoeken wat uw rechten en plichten zijn als erfpachter.

Het ontstaan van erfpacht

Het recht op erfpacht wordt officieel gemaakt met een inschrijving van een notariële akte. U kunt de grond eigenlijk huren voor een aantal jaren. Na een bepaalt aantal jaren kan het voorkomen dat de erfpacht verjaart. Afhankelijk van de akte die is opgesteld kan de erfpacht soms al na 10 jaar verjaren. Na de verjaring wordt u officieel volledig eigenaar van uw eigen grond.

Erfpachtcanon

In de notariële akte waarin opgeschreven staat dat u de grond huurt voor het gebruik van uw woning staan alle rechten en plichten als erfpachten. Eén van de plichten die u heeft is het betalen van erfpachtcanon. Dit is meestal een jaarlijks bedrag dat moet worden afgedragen vanwege het gebruik van de grond. Het bedrag moet betaald worden aan de erfpachter. De erfpachter is de eigenlijke eigenaar van de grond. Dit is in de meeste situaties de gemeente waarin de woning staat. Vaak staat in de akte opgenomen dat na een bepaalt aantal jaren de erfpachtcanon moet worden herzien. Dit is meestal na een periode van 5 jaar. Na een bepaalde periode geeft de eigenaar van de grond soms ook de mogelijkheid om de erfpacht voor een bepaalt bedrag af te kopen. Dit is meestal een flink bedrag dat in één keer betaalt dient te worden. Meestal wordt de erfpacht niet voor altijd afgekocht, maar voor een bepaalt aantal jaren. Dit kan 20 of 50 jaar zijn.

Bezwaar maken tegen de erfpachtcanon

In de meeste situaties is de erfverpachter gewoon de gemeente zelf. Doordat de gemeente de erfverpachter is kunt u eventueel bezwaar maken met de hoogte van het erfpachtcanon. Als de erfverpachter een particulier is dan kunt u helaas geen bezwaar maken. Uiteraard kunt u bij de jaarlijkse herziening wel gewoon onderhandelen over de hoogte van de erfpacht. Juridisch advies bij erfpachtcanon is altijd handig als u besluit om bezwaar te maken. Het is slim om bezwaar te maken bij de aankoop van de woning of als de erfpachtcanon herzien wordt. U kunt dan altijd een jurist inschakelen.