Ik ga voor een andere werkgever werken. Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Vanaf het moment dat u niet meer werkzaam bent bij een werkgever wordt er via deze werkgever geen pensioen meer opgebouwd. De pensioenaanspraken komen dat stil te liggen en er wordt niets meer opgebouwd op dat moment. Dit wordt ook wel een slaperspensioen genoemd. Het pensioen groeit dan nog wel, maar enkel door eventuele beleggingswinsten en renten. Er wordt immers geen premie meer betaald om het pensioenbedrag te laten toenemen. Wanneer u voor een nieuwe werkgever gaat werken, dan kunt u ervoor kiezen het slaperspensioen middels een waardeoverdracht te laten opnemen in het nieuwe pensioen van de nieuwe werkgever. Het komt voor dat u een brief krijgt met het voorstel tot een waardeoverdracht, maar het komt ook voor dat u hier zelf om moet verzoeken. U dient dit dan binnen een half jaar na het in dienst treden bij de nieuwe werkgever te doen.

Vaak krijgt u zelf een brief

Wanneer u stopt met werken voor een werkgever, dan wordt dit ook doorgegeven aan de partij waarbij de pensioenregeling actief is. Deze partij zal u in de meeste gevallen een brief sturen met daarin de bevestiging dat er niet meer wordt opgebouwd wegens einde dienstverband. Het versturen van een dergelijke brief is niet verplicht. U krijgt van de pensioenregelaar van uw nieuwe werkgever een brief dat u bent aangemeld voor de pensioenregeling. In deze brief kan ook worden aangegeven dat u kunt kiezen voor een waardeoverdracht. Vaak is het zo dat u dan enkel een formulier hoeft in te vullen op het pensioen te laten overnemen.

Advies van een pensioenspecialist

Het is niet altijd zinvol om te kiezen voor een waardeoverdracht. Het is zo dat maar weinig mensen zich goed verdiepen in het pensioen, waardoor er ook geen duidelijk beeld bestaat van wat de waardeoverdracht kan betekenen en in hoeverre het nuttig is om te kiezen voor een waardeoverdracht bij een wisseling van werkgevers. Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij een pensioenspecialist. Het werkt in uw voordeel om te kiezen voor een pensioenspecialist die onafhankelijk werkt.