Wat gebeurt er als ik een verzoek om een voorlopige voorziening indien?

Wanneer u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening in heeft gediend, dan krijgt u van de rechtbank een uitnodiging om op een hoorzitting te verschijnen. Het duurt veelal enkele weken voordat u deze uitnodigingsbrief ontvangt. Er zal dan een zogenaamde mondelinge behandeling plaatsvinden. Hierbij heeft u de mogelijkheid om uw standpunt nog eens mondeling toe te lichten in de rechtbank. In de meeste gevallen is het raadzaam om deze zitting daadwerkelijk bij te wonen, maar het wordt u in geen geval verplicht. Het is en blijft dus uw eigen keuze.

Het indienen van extra documenten

U heeft de mogelijkheid om uw argumenten, welke u wilt bespreken tijdens de zitting, te ondersteunen met documenten. Tot de dag voorafgaande aan de zitting kunt u documenten aan de rechtbank sturen. Deze documenten mogen vervolgens tijdens de zitting worden besproken. Het is wel belangrijk dat u alle documenten die u aan de rechtbank stuurt voor de zitting ook verstuurt aan de overheidsinstantie. Deze moet namelijk ook op de hoogte zijn van alle aanwezige documenten die tijdens de zitting zullen worden besproken. De overheidsinstantie krijgt tijdens de zitting uiteraard ook de mogelijkheid om het standpunt toe te lichten. Beide partijen moeten in de meeste gevallen ook enkele vragen beantwoorden.

 Wat gebeurt er na de zitting?

De rechtbank zal na de mondelinge behandeling een uitspraak doen over het verzoek. Dit kan al binnen enkele dagen, maar het kan ook dat dit enkele weken in beslag neemt. In de uitspraak valt te lezen of het verzoek wordt toegewezen. Het is ook mogelijk dat het verzoek slechts gedeeltelijk toe wordt gewezen. Het verzoek zal in de meeste gevallen worden toegewezen wanneer de rechtbank van mening is dat uw argumenten overtuigend zijn en dat er daadwerkelijk sprake is van een spoedeisend belang. In de uitspraak kunt u ook lezen wat er precies is bepaald. Er kan zijn bepaald dat er geen uitvoering mag worden gegeven aan de negatieve beslissing van de overheidsinstantie totdat er een beslissing valt over het bezwaar dat u heeft gemaakt.

Uiteraard is het ook mogelijk dat de rechtbank van oordeel is dat er in feite helemaal geen sprake van een spoedeisend belang is. In dit geval zal de rechtbank het verzoek om een voorlopige voorziening afwijzen. Uw verzoek wordt niet in behandeling genomen wanneer deze niet voldoen aan de formele vereisten. U dient griffierecht te betalen om het verzoek in behandeling te laten nemen. Doet u dit niet, dan zal het verzoek ook niet worden behandeld.

Wat zijn de kosten?

U dient griffierecht te betalen wanneer u een voorlopige voorziening wilt instellen bij een rechtbank. De kosten zijn verschillend. Zo betaalt u aanzienlijk minder voor zaken die betrekking hebben op een uitkering of huurtoeslag dan wanneer het gaat om een verzoek waarbij rechtspersonen zijn betrokken. Voor particulieren liggen de kosten de helft lager (ongeveer) dan voor bedrijven.

Kan ik nog iets doen tegen een afwijzing van het verzoek?

Wanneer uw verzoek om een voorlopige voorziening door de rechtbank is afgewezen, dan kunt u hier geen stappen meer tegen ondernemen. Het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. Wel behoort het tot de mogelijkheden om opnieuw een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Dit is mogelijk wanneer er sprake is van nieuwe omstandigheden of nieuwe feiten die ervoor kunnen zorgen dat het verzoek wel wordt ingewilligd.