Gefinancierde rechtsbijstand: haalbaarheidsonderzoek letselschade

Letselschade is bijzonder vervelend. Letselschade kan ontstaan in de meest uiteenlopende situaties. U kunt hierbij denken aan een ongeval op het werk, aan een geweldsdelict of een verkeersongeval, maar ook een medische fout met schade als gevolg wordt gezien als letselschade. De partij die verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze schade kan aansprakelijk worden gesteld. In de praktijk gebeurt het helaas erg vaak dat deze partij geen schadevergoeding betaalt. U kunt dan een letselschadezaak beginnen om de schade vergoed te krijgen.

De ondersteuning van een advocaat

Wanneer u een letselschadezaak wilt starten, dan heeft u een advocaat nodig die u hierin bijstaat en ondersteunt met de nodige juridische kennis. De advocaat zal zich voor u inzetten om de aansprakelijke partij zo ver te krijgen dat deze alsnog een schadevergoeding betaalt. Wanneer dit niet lukt, dan zal de advocaat een gerechtelijke procedure starten om het voor elkaar te krijgen. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is het wel nodig om eerst uw kansen te laten inschatten. Dit gebeurt door middel van een haalbaarheidsonderzoek van de letselschade.

Het haalbaarheidsonderzoek van de letselschade

De Raad voor Rechtsbijstand stelt vast of uw inkomen en vermogen laag genoeg zijn om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer dit het geval is dan kunt u een vergoeding van maximaal € 200,- krijgen om een haalbaarheidsonderzoek van de letselschade uit te laten voeren. In dit geval kunt u met uw advocaat een verzoek indienen bij een arts om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is bedoeld om te bepalen wat uw letselschade precies is en in hoeverre het reëel is dat u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen van de aansprakelijke partij. Wanneer wordt bepaald dat deze kans inderdaad reëel is, dan kunt u door een medisch specialist een aanvullend onderzoek uit laten voeren, waarbij er verder wordt gekeken naar de letselschade en de gevolgen hiervan. Voor dit onderzoek kan er een lening worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze lening bedraagt € 3.000,- maximaal en dient te worden terugbetaald, ook wanneer u de uiteindelijke rechtszaak verliest. Het is mogelijk om dit in termijnen te doen.

Hoe hoog is het termijnbedrag?

U kunt de lening in termijnen aan de raad terugbetalen wanneer u niet het vermogen heeft om het leenbedrag in één keer terug te betalen. Er is door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage bedrag vastgesteld voor de gefinancierde rechtsbijstand. Het termijnbedrag staat gelijk aan 50 procent van dit vastgestelde bedrag. Wanneer u wel het vermogen heeft om de lening in een enkele keer aan de raad terug te betalen, dan is het aan te raden om dit ook te doen. In dat geval krijgt u namelijk een korting van 15 procent. Als u de rechtszaak wint en u krijgt een goede schadevergoeding, dan is het dus verstandig om dit bedrag te gebruiken voor het terugbetalen van de lening in een enkele keer. Dit betekent vanzelfsprekend wel dat u minder van uw schadevergoeding overhoudt, echter, wanneer u de zaak wint, dan krijgt u alle onkosten in de meeste gevallen vergoed, dus ook de haalbaarheidsonderzoeken en de aanvullende onderzoeken.