Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Gefinancierde rechtsbijstand is eigenlijk in het leven geroepen vanuit de gedachte dat iedereen, ook mensen met een lager inkomen, altijd het recht moet hebben op rechtsbijstand. In de Nederlandse Grondwet is Artikel 18 opgenomen dat elke Nederlander dit recht heeft, ongeacht het vermogen of het inkomen. Dit betekent dat u een beroep kunt doen op de gefinancierde rechtsbijstand wanneer u rechtsbijstand nodig heeft, maar dit zelf niet kunt betalen.

Er wordt gekeken naar inkomen en vermogen

Natuurlijk dient u wel aan de voorwaarden te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand. In de basis wordt hierbij gekeken naar wat u verdient en naar wat uw vermogen is. Hiervoor zijn grenzen gesteld. Dit is gedaan om te voorkomen dat mensen die in feite wel zelf kunnen betalen voor de rechtshulp ook aanspraak maken op de gefinancierde rechtsbijstand. Er is besloten om niet alleen naar het inkomen te kijken, maar ook naar het vermogen. Dit betekent dat er wordt gecontroleerd hoeveel u aan inkomsten binnenkrijgt per maand, maar dat er daarnaast ook wordt gekeken naar hoeveel spaargeld u heeft. Zo kan worden voorkomen dat iemand met een inkomen van € 500,- in de maand aanspraak maakt op de gefinancierde rechtsbijstand terwijl deze persoon € 100.000,- op de bank heeft staan.

Andere voorwaarden die worden gesteld

Op de eerste plaats wordt er dus gekeken naar uw inkomen. Wanneer u teveel verdient, dan heeft u geen recht op gefinancierde rechtsbijstand. Op de tweede plaats wordt uw vermogen gecontroleerd. Wanneer u teveel vermogen heeft, dan kunt u ook geen aanspraak maken op de gefinancierde rechtsbijstand. Vervolgens wordt er gekeken naar de reden die u heeft om gebruik te maken van juridische bijstand. Wanneer deze reden niet goed genoeg is, dan kunt u geen gefinancierde rechtsbijstand krijgen. Tot slot wordt er ook gecontroleerd wat de mogelijke opbrengst is van de zaak wanneer u deze zou winnen. Is deze opbrengst hoger dan het gestelde grensbedrag? Ook dan heeft u geen recht op gefinancierde rechtsbijstand.

Een aanvraag indienen

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, dan betekent dit niet dat u automatisch gefinancierde rechtsbijstand krijgt en dat u een advocaat in kunt schakelen. U dient in dit geval contact op te nemen met een mediator of met een advocaat. Deze kan vervolgens een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze raad bepaalt uiteindelijk of u daadwerkelijk gefinancierde rechtsbijstand krijgt. U kunt deze aanvraag dus niet persoonlijk indienen. Dit moet worden gedaan door een mediator of advocaat.

Is de juridische hulp dan gratis?
Nee, u betaalt wel altijd zelf nog een bijdrage. De advocaat die u inschakelt krijgt van de overheid een vergoeding voor het overige deel van de factuur. U dient wel bij deze jurist na te vragen of deze hieraan mee kan werken. Niet iedere specialist is hiertoe bereid. Daarnaast moet de advocaat zijn aangesloten bij het systeem.