Gerechtelijke procedures voor ondernemers

Als bedrijf kunt u sneller met gerechtelijke procedures te maken krijgen vergeleken met een consument. U bent misschien zelfs privé aansprakelijk voor problemen binnen uw bedrijf. Juridisch advies bij gerechtelijke procedures is natuurlijk van belang om te kijken wat uw rechtspositie binnen een bepaalde zaak is. Soms gaat het om een klein conflict dat via de kantonrechter kan worden opgelost. Bij grote conflicten kan er zelfs een complete rechtszaak ontstaan. In sommige situaties kan het slimmer zijn om een zaak te schikken. Bijvoorbeeld als het ernaar uitziet dat u een zaak gaat verliezen en een schikking goedkoper is dan een complete rechtszaak. Wij kunnen u helpen om hierin een beslissing te maken.

Gerechtelijke procedures

Gerechtelijke procedures ontstaan vaak als een bedrijf zijn of haar afspraken niet nakomt. Dit kan een conflict zijn met de klant of een leverancier. Door het nalaten van handelen kan een andere partij schade oplopen. Deze schade wordt vaak teruggeëist met een gerechtelijke procedure. Dit is ook vaak de grondslag waarom een procedure wordt aangespannen.

Zelf een klant of bedrijf dagvaarden

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u zelf in een conflict met een klant of bedrijf terecht komt. U heeft hierdoor als bedrijf flink wat schade opgelopen. Via gerechtelijke procedures kunt u als bedrijf een klant of ander bedrijf dagvaarden. Het is wel slim om dit eerst te bespreken met een jurist. Samen kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om een bedrijf te dagvaarden. Het is wel zo dat u moet kunnen aantonen wat exact de schade is die u geleden heeft. In de praktijk blijkt het vrij lastig te zijn om aan te kunnen tonen dat u schade geleden heeft. Als u naar de kantonrechter stapt voor een dagvaarding dan is een advocaat niet verplicht. Gaat u echt naar de rechtbank? Dan bent u verplicht om een advocaat in de hand te nemen.

Zelf gedagvaard worden

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u zelf gedagvaard wordt door een ander bedrijf. U heeft misschien een onrechtmatige daad gepleegd of een wanprestatie geleverd. Meestal is er al een hele discussie aan vooraf gegaan voordat u uiteindelijk een dagvaarding ontvangt. Meestal is de discussie zelf zonder succes verlopen, waardoor er tot dit besluit wordt overgegaan. Als u gedagvaard wordt is het van belang dat u een verweer voert. Als u dit niet doet dan is de kans groot dat de andere partij de zaak wint. Het is van belang om tijdig in samenwerking met een advocaat te kijken wat uw kansen zijn en welk verweer u kunt voeren. Als blijkt dat een verweer bijna onmogelijk is dan kunt u nog proberen een schikking te treffen. Vooral als wij verwachten dat de uiteindelijke kosten van een rechtszaak hoger gaan uitvallen dan een schikking. Het is natuurlijk wel de vraag of de tegenpartij een schikking aanvaard.