Bij het gerechtshof een hoger beroep instellen

Heeft u van de meervoudige strafkamer of de politierechter een uitspraak te horen gekregen waar u zich absoluut niet in kunt vinden? Dan kunt u bij het gerechtshof een hoger beroep instellen. Het is wel belangrijk om dit te doen binnen een termijn van 14 dagen na het horen van de einduitspraak. U kunt er dan ook niet te lang mee wachten. Tijdens de rechtszaak zal u in de meeste gevallen al worden gevraagd of u in hoger beroep wilt gaan. Wanneer u op dit moment zegt dat u dit niet wilt, dan heeft u geen recht meer om in hoger beroep te gaan. Twijfelt u hier nog over? Dan is het dus verstandig om aan te geven dat u het eerst met uw advocaat wilt overleggen. U heeft dan nog 14 dagen de gelegenheid om in hoger beroep te gaan.

Het Openbaar Ministerie kan ook in hoger beroep gaan

Wanneer u in hoger beroep gaat, dan betekent dit in de meeste gevallen natuurlijk dat u de gekregen straf te hoog vindt. Aan de andere kant kan het ook zijn dat het Openbaar Ministerie juist vindt dat de straf te laag is of van mening is dat u gestraft had moeten worden terwijl u bent vrijgesproken. In dit geval kan het zijn dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Er zijn vijf gerechtshoven  te vinden in ons land waar strafzaken in hoger beroep worden behandeld. Deze zijn te vinden in Leeuwarden, Arnhem, Amsterdam, ’s-Gravenhage en ’s-Hertogenbosch.

Het instellen van een hoger beroep in strafzaken

Het is mogelijk om zelf een hoger beroep in te stellen. Dit doet u bij de administratieve afdeling van de rechtbank, ook wel de strafgriffie genoemd. Uiteraard is het ook mogelijk om het hoger beroep te laten instellen door uw advocaat. U dient het hoger beroep te (laten) instellen bij de rechtbank waar u ook de uitspraak van de betreffende strafzaak van heeft ontvangen. Uiteraard kan het zijn dat u in de gevangenis zit en dan in hoger beroep wilt gaan tegen de uitspraak. In dit geval is het mogelijk om schriftelijk aan de directie van de gevangenis kenbaar te maken dat u in hoger beroep wilt gaan. U kunt uitsluitend een hoger beroep instellen tegen het volledige vonnis. Het komt voor dat een vonnis uit meerdere delen bestaat en dat u het niet eens bent met slechts enkele delen hiervan. In dit geval moet u goed overwegen of u wel een hoger beroep wilt instellen. Het kan namelijk zijn dat de delen waar u zich wel in kunt vinden door het hoger beroep ook komen te vervallen. Er is een enkele uitzondering en dit is wanneer het gaat om een cumulatieve tenlastelegging, waarbij u wordt verdacht van meerdere (verschillende) strafbare feiten. In dit geval staan de diverse strafbare feiten op de dagvaarding genummerd.

Een nieuwe beoordeling bij het gerechtshof

Het gerechtshof start een compleet nieuwe procedure wanneer u een hoger beroep instelt. In de praktijk betekent dit dat de zaak helemaal overnieuw gedaan wordt, maar dan nu bij het gerechtshof. Hierdoor is de procedure goed te vergelijken met die van de rechtbank. Wanneer u enkel een hoger beroep instelt omdat u het niet eens bent met de hoogte van uw opgelegde straf, dan zal er alleen worden gekeken naar de straf en in welke mate deze passend is. Het is de taak van uw advocaat om de motivering en de gronden van uw hoger beroep te noteren en schriftelijk in te dienen. Dit document staat ook wel bekend als de appelmemorie. U moet er altijd rekening mee houden dat een hoger beroep in uw voordeel kan werken, maar dat het ook nadelig kan zijn. Uw straf kan worden verminderd of u kunt worden vrijgesproken, maar het is ook niet ondenkbaar dat uw straf nog verder wordt verhoogd. Het is dan ook verstandig om goed met uw advocaat te overleggen voordat u een hoger beroep instelt.