Gevolgen van echtscheiding

echtscheidingEen echtscheiding heeft vaak verschillende gevolgen. De grootste gevolgen zijn vooral financieel merkbaar. U bent bijvoorbeeld een hoop extra geld kwijt aan alimentatie. Daarnaast komt u misschien alleen voor de opvoeding van uw kind te staan. Als dit nog niet genoeg is moet u misschien werk vinden omdat u zelf geen baan had. U moet nu bijvoorbeeld in uw eigen levensonderhoud gaan voorzien. Dit zijn allemaal gevolgen waarmee u te maken krijgt bij een echtscheiding. U kunt het beste juridisch advies voor de gevolgen van een echtscheiding inschakelen. U wordt zo geholpen bij het verdelen van belangrijke zaken.

Pensioenscheiding bij een echtscheiding

In de periode van uw huwelijk heeft u samen pensioen opgebouwd. U heeft beide recht de helft van het pensioen dat in die periode is opgebouwd. Het gaat dus alleen om de periode waarin u samen getrouwd bent. Deze verdeling is alleen geldig voor huwelijken die gesloten zijn na 30 april 1995. Uw pensioenuitvoerder moet het pensioen gaan uitbetalen aan uzelf en uw ex-partner. De rechter neemt hier geen beslissing over. Het pensioenfonds zelf moet wel op de hoogte zijn van de scheiding. De verdeling moet door het pensioenfonds gebeuren binnen twee jaar na de scheiding.

Een andere verdeling van het ouderdomspensioen

In principe is de verdeling standaard 50% volgens de wet. U kan besluiten om de verdeling anders te doen. U kunt bijvoorbeeld 60% aan de ene partner uitkeren en 40% aan de andere partner. Als u een andere verdeling wilt, dan de wettelijke verdeling, dan bent u verplicht om dit vast te leggen in het scheidingsconvenant. Een afschrift hiervan dient u te versturen naar uw pensioenuitvoerder.

Boedelscheiding bij een echtscheiding

De verdeling van de inboedel is vaak erg ingewikkeld bij een echtscheiding. De meeste discussies ontstaan vaak over de scheiding van de inboedel. Het is wel afhankelijk van hoe het huwelijk geregeld wordt of u een boedelscheiding nodig heeft. Bij een standaard huwelijk in gemeenschap van goederen heeft u te maken met een boedelscheiding. Als partners gaan scheiden dan dient de inboedel verdeelt te worden onder beide partners. Bij de boedel horen niet alleen materiele bezittingen, maar ook spaargeld en contant geld. Het is bij een echtscheiding de regel dat de boedel eerlijk verdeeld dient te worden. Een bepaald gedeelte van de inboedel behoort niet tot de boedelscheiding. Bijvoorbeeld sieraden van een overleden oma of de kleding van uw ex-partner. Dit worden verknochte goederen genoemd en vallen onder de uitsluitingsclausule. Een eventuele financiële erfenis valt hier ook onder.

Ouderschapsplan

Als ouder bent u ook verplicht om samen met uw ex-partner een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan kunt u afspraken maken over de verzorging van uw kinderen. U maakt bijvoorbeeld afspraken over het aantal dagen dat de kinderen bij één van de ouders verblijft. Dit soort afspraken dient u verplicht te maken en hebben gevolgen na uw scheiding. De rechter zal het plan beoordelen en wettig maken na de uitspraak van uw echtscheiding.