Handelsnaamrecht

Als bedrijf kunt u waarde hechten aan een bepaalde handelsnaam. Voor sommige bedrijven kan de naam zelf heel waardevol zijn. Het komt hierdoor dan ook regelmatig voor dat er conflicten ontstaan over het voeren van een bepaalde handelsnaam. Bijvoorbeeld omdat er verwarring ontstaat met de naam van de concurrent. Juridisch advies bij handelsnaamrecht kan u helpen om te weten wat uw standpunt in deze zaak is. Kunt u een bepaalde zaak aanvechten of kunt u beter uw handelsnaam veranderen? Wij adviseren u graag.

Handelsnamen op het internet

Een bedrijf heeft soms jarenlang geïnvesteerd om een bepaalde naamsbekendheid op te bouwen. Vaak horen hier verschillende uitingen bij zoals een domeinnaam en een website. Het is dan ook niet toegestaan om een domeinnaam te kiezen die veel lijkt op de naam van een ander bedrijf. Er kan hierdoor verwarring ontstaan als de consument naar een bepaalt bedrijf zoekt. Meestal behoud de oudste gebruiker van het domeinnaam altijd de rechten en bescherming op een bepaalde naam. Vaak moet een ander bedrijf kunnen aantonen dat ze de naam al eerder in gebruik hadden voordat ze er echt een zaak van kunnen maken. Daarnaast moeten ze kunnen aantonen dat er verwarring kan ontstaan door het gebruik van hetzelfde domeinnaam.

Verwarring bij het publiek

Bij het handelsnaamrecht gaat het vooral om het veroorzaken van verwarring bij het publiek. In het verleden zijn hier verschillende rechtszaken over geweest. De rechter moet op basis hiervan een inschatting maken dat er inderdaad verwarring wordt veroorzaakt bij het publiek. Een bedrijf kan hierover soms een schikking treffen, maar als dit niet mogelijk is dan komt het vaak tot een rechtszaak bij de kantonrechter. De rechter zal beoordelen en inschatten of er echt een verwarring ontstaat bij het publiek. De rechter kan ook vaststellen dat er een duidelijk verschil is en dat er geen verwarring kan ontstaan.

Oudste gebruiker

Als de rechter heeft vastgesteld dat er inderdaad een verwarring door het gebruik van een bepaalde handelsnaam ontstaat, dan is het van belang dat er wordt aangetoond wie de oudste gebruiker is. De gene die de oudste gebruiker van de handelsnaam is krijgt bescherming volgens het handelsnamenrecht. Dit kan worden aangetoond aan de hand van bewijzen zoals wanneer het briefpapier in gebruik genomen is, wanneer er voor het eerst reclame gemaakt wordt en het jaar dat de website online ging. Vanaf het moment dat een handelsnaam deel neemt aan het handelsnamenverkeer wordt een bedrijf beschermd volgens het handelsnamenrecht.

Wanneer is er sprake op een inbreuk op het handelsnamenrecht?

Er is officieel sprake van een inbreuk op het handelsnamenrecht als een bedrijf gebruik maakt van bijna dezelfde handelsnaam terwijl een ander bedrijf hier al langer gebruik van maakt. Dit hoeft overigens niet alleen offline het kan ook gebeuren dat een bedrijf alleen online gebruik maakt van dezelfde handelsnaam. Ook als het alleen om een domeinnaam gaat is er sprake van inbreuk op het handelsnamenrecht. Via de rechter kan verzocht worden om geen gebruik meer te maken van de handelsnaam. Een bedrijf kan ook een schadevergoeding eisen als kan worden aangetoond dat er echt schade is geleden doordat een ander bedrijf gebruik maakt van dezelfde handelsnaam. Overigens is het gebruik van het handelsnamenrecht wel anders geregeld dan het merkenrecht. Een handelsnaam heeft namelijk niet dezelfde bescherming als een merk.