Het berekenen van de transitievergoeding

U kunt in aanmerking komen voor een transitievergoeding bij ontslag. Het spreekt voor zich dat u geen transitievergoeding kunt krijgen wanneer u bent ontslagen om een reden die u zelf te verwijten valt, wanneer u de pensioenleeftijd heeft bereikt of wanneer u zelf ontslag neemt.

Hoe kan de transitievergoeding worden berekend?

De hoofdregel voor het berekenen van de transitievergoeding is dat er per dienstjaar 1/3 van het maandsalaris wordt berekend. Daarnaast is het zo dat er een andere berekening ingaat na het bereiken van de tien dienstjaren. U krijgt dan een half maandsalaris per dienstjaar. Wanneer u vijftien jaar in dienst bent geweest, dan krijgt u dus 10 maal 1/3 van het maandsalaris en 5 maal de helft van het maandsalaris. Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor wanneer het gaat om een zogenaamd bedrijfseconomisch ontslag en voor wanneer de werknemer ouder is dan vijftig jaar.

Kan ik een hogere transitievergoeding krijgen?

Dit is in bepaalde gevallen wel mogelijk, maar zeker niet in alle gevallen. Het komt voor dat een werknemer en een werkgever samen, zonder tussenkomst van een kantonrechter, een bedrag af kunnen spreken met elkaar dat hoger ligt dan de berekende transitievergoeding. Dit komt ook zeker voor wanneer de werknemer altijd naar volle tevredenheid van de werkgever heeft gewerkt. Daarnaast kan de transitievergoeding hoger worden wanneer de werkgever in principe geen overtuigend ontslagdossier kan presenteren. Doet uw werkgever u een aanbod en weet u niet of dit aanbod redelijk is? Dan kunt u altijd informatie inwinnen bij een juridisch adviseur, het liefst met een specialisatie in het arbeidsrecht.