Wat is het CJIB en welke taken heeft het CJIB?

Het CJIB is het Centraal Justitieel Incasso Bureau, gevestigd in de plaats Leeuwaren. In de meeste gevallen komen mensen met het CJIB in aanraking wanneer zij een verkeersboete open hebben staan. Het is dan namelijk aan deze organisatie om het bedrag te innen. Het CJIB heeft nog diverse andere taken, waaronder het informeren van het publiek over organisaties die met het CJIB samenwerken. Hierbij valt onder meer te denken aan rechtbanken, politie, de reclassering en het OM.

Het incassobureau van de overheid

Wanneer iemand in de schuldhulpverlening terecht komt, dan wordt er in veel gevallen een eerste advies gegeven met betrekking tot het CJIB. Het CJIB wordt gezien als het incassobureau van de overheid en is in heel Nederland het enige incassobureau dat het recht heeft om loonbeslag te leggen of inboedel uit de woning te verwijderen. Schuldhulpverleners geven dan ook vaak als eerst aan dat het betalen van het CJIB prioriteit heeft. Het CJIB kan verschillende soorten boetes innen en zorgt daarnaast ook voor ontnemingsmaatregelen en maatregelen met betrekking tot schadevergoedingen.

Wat mag er door het CJIB worden geïnd?

Het CJIB mag diverse soorten boetes innen en maatregelen nemen. Hierbij gaat het om verkeersboetes, om transacties, om door de strafrechter opgelegde geldboetes, strafbeschikkingen en om Europese en bestuurlijke boetes. Onder de maatregelen vinden we de schadevergoedingsmaatregelen en de ontnemingsmaatregelen. Het CJIB handelt in de meeste gevallen de boetes af voor verkeersovertredingen die geen ernstige gevolgen, zoals letsel, hebben gehad. De politie stuurt in dit geval de boete door aan het CJIB voor afhandeling. In dit geval kan het gaan om boetes voor onder meer rijden zonder verzekering, rijden onder invloed van alcohol (bij weinig promillage overschrijding), door rood rijden en bijvoorbeeld het niet handsfree bellen tijdens het rijden. Het CJIB kan boetes innen voor diverse rijksdiensten. Hierbij kunt u onder meer denken aan de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, aan De Voedsel en Waren Autoriteit en aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Uiteindelijk gaat het dus om veel verschillende soorten boetes.

Het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen

Het CJIB is ook verantwoordelijk voor het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen (LCA). Dit betekent dat het CJIB in deze zaken een coördinerende rol heeft. Hiertoe behoren in de basis drie belangrijke werkzaamheden, namelijk het coördineren van arrestatiebevelen, het coördineren van taakstraffen en het zorgen voor een juiste plaatsing van veroordeelden in een penitentiaire inrichting.

Het arrestatiebevel

Wanneer u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf, ook wel een gevangenisstraf, door de strafrechter, dan ontvangt u een arrestatiebevel wanneer u nog niet wordt vastgehouden. Met dit bevel wordt u in de gelegenheid gesteld om u zelf bij de betreffende gevangenis te melden voor de straf. Het uitsturen van een dergelijk arrestatiebevel behoort dus ook tot de taken van het LCA als onderdeel van het CJIB.