Het nabestaandenpensioen of het partnerpensioen

Het nabestaandenpensioen is een extra pensioenregeling in de reguliere pensioenregeling. Een werkgever kan een pensioenregeling aanbieden waarbij er ook een regeling is getroffen voor uw nabestaanden. Wanneer er wordt gesproken over nabestaanden, dan heeft deze regeling betrekking op de partner van de betreffende persoon en op de kinderen. U kunt zelf een regeling met nabestaandenpensioen hebben, maar u heeft dus ook recht op nabestaandenpensioen wanneer de werkgever van uw partner deze regeling is aangegaan en uw partner komt te overlijden.

In vergelijking tot het ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd tot de leeftijd van 67 jaar (2016). Wanneer we dit bedrag als 100% beschouwen wanneer de persoon daadwerkelijk heeft doorgewerkt en opgebouwd tot deze leeftijd, dan kan er worden gesteld dat een partnerpensioen ongeveer 70% hiervan is. Helaas is het zo dat het bedrag in de praktijk vaak een stuk lager ligt. Ook is het zo dat er aan meerdere voorwaarden moet worden voldaan om aanspraak te maken op het partnerpensioen en daarnaast is het nodig om voor een uitkering in aanmerking te komen in het kader van de ANw, ook wel de Algemene Nabestaandenwet. In de meeste gevallen heeft u geen recht op een uitkering volgens deze wet wanneer u na het jaar 1950 bent geboren, wanneer u arbeidsgeschikt bent en geen kinderen onder de leeftijd van 18 jaar verzorgt. Als u hier geen recht op heeft, dan kan er worden gesproken van een ANw-gat en deze kan worden opgevuld door een partnerpensioenregeling die door een werkgever wordt aangeboden. In Nederland is het zeker niet zo dat alle werkgevers deze mogelijkheid aanbieden.

Het partnerpensioen op basis van opbouw

Een partnerpensioen kan op twee manieren worden geregeld, namelijk op opbouwbasis en op risicobasis. In het geval van een partnerpensioen op basis van opbouw, dan zorgt de werkgever ervoor dat er een vast bedrag beschikbaar is voor partnerpensioen in het geval dat de werknemer, of ex-werknemer, komt te overlijden. Dit partnerpensioen wordt opgebouwd en dit betekent dat u er als werknemer zelf in principe voor spaart. Wanneer u de regeling zelf staakt, en dus niet verder opbouwt, dan vervalt het recht op partnerpensioen. Dan is er nog het bijzonder partnerpensioen. Dit geeft aan dat ook een ex-partner recht heeft op partnerpensioen. Deze heeft dan recht op uitkering van het deel dat tot aan de echtscheiding opgebouwd is. Hertrouwt deze ex-partner? Dan wordt de uitkering verlaagd. Partnerpensioenen mogen worden ingeruild om eerder met ouderdomspensioen te kunnen gaan of om een hogere ouderdomspensioenuitkering te krijgen.

Het partnerpensioen op basis van risico

De tweede optie is het partnerpensioen op risicobasis. Dit is op dit moment de meest gekozen vorm voor regelingen die nieuw worden aangegaan. In dit geval wordt er per vastgestelde periode beoordeeld in hoeverre het risico aanwezig is dat de werknemer of ex-werknemer in de komende periode komt te overlijden. Dit is een regeling die geen opgebouwde waarde kent. Er wordt jaarlijks bekeken hoeveel risico er bestaat dat het partnerpensioen moet worden uitgekeerd en wat het kost om dit risico door een verzekeraar over te laten nemen. Dit wil zeggen dat het risico van overlijden wordt verzekerd. Wanneer de betreffende persoon daadwerkelijk komt te overlijden, dan wordt het partnerpensioen uitgekeerd aan de partner. Wanneer deze regeling wordt gestaakt, dan wordt er geen partnerpensioen uitbetaald. U bouwt met deze vorm immers niets op. De risicopremie moet dan ook betaald blijven worden.

Wanneer heeft een partner recht op partnerpensioen?

Als een werknemer of ex-werknemer komt te overlijden, dan heeft de achterblijvende partner recht op partnerpensioen wanneer de partners waren gehuwd of wanneer zij een geregistreerd partnerschap hadden. Dit is dus nodig om recht te hebben op een partnerpensioen. Daarnaast is het zo dat er vaak alleen partnerpensioen wordt uitgekeerd wanneer de werknemer of ex-werknemer komt te overlijden vóór de vastgestelde pensioendatum. Het partnerpensioen blijft wel na de pensioendatum bestaan wanneer er sprake is van een opbouwsysteem.

Wat is wezenpensioen?

Het wezenpensioen is in de meeste gevallen ook opgenomen in de pensioenregeling. Wanneer de werknemer of ex-werknemer komt te overlijden en de partner blijft achter met de zorg voor een kind of meerdere kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, dan krijgen de kinderen elk 20 procent van het partnerpensioen.