Hoe lang mag ik voor verhoor en onderzoek worden vastgehouden?

Wanneer u door de politie bent aangehouden als verdachte van een strafbaar feit, dan zal de politie uw persoonsgegevens willen controleren en u willen verhoren over de betreffende zaak. De politie heeft hier een vastgestelde tijd de kans voor. Het is namelijk zo dat er regels zijn verbonden aan de tijd die u mag worden vastgehouden voor dit verhoor en onderzoek. Het is zo dat u maximaal zes uren lang mag worden vastgehouden voor verhoor en onderzoek. De tijd gaat in vanaf het moment dat u bent aangekomen op de locatie waar het verhoor zal gaan plaatsvinden. Hierbij is het zo dat de tijd tussen middernacht en negen uur in de morgen niet wordt meegerekend. Dit betekent dat u de nacht in de cel moet doorbrengen wanneer u in de avond wordt aangehouden en het verhoor en onderzoek niet voor middernacht kan worden afgerond.

Verlenging wanneer u besluit om niet mee te werken

Als verdachte bent u niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek. U heeft het recht om u tijdens de verhoren te beroepen op het zwijgrecht. Wanneer u uw persoonsgegevens niet wilt delen met de politie, dan bent u hier dus niet toe verplicht. De politie moet wel uw persoonsgegevens zien te achterhalen wanneer u deze zelf niet wilt afgeven. In dit geval heeft de politie het recht om u dubbel zo lang vast te houden om uw persoonsgegevens boven water te krijgen. In dit geval mag u dus twaalf uur worden vastgehouden. Als u meewerkt, dan betekent het in de praktijk dat u maximaal 15 uur kunt worden vastgehouden, namelijk de 9 uren van de nacht die niet worden meegerekend, waarin u overigens wel verhoord mag worden, en de zes uren die u maximaal mag worden vastgehouden.

Wanneer mag de tijd precies worden verlengd?

Het niet meewerken aan het verhoor dan wel onderzoek kan ervoor zorgen dat u nog eens zes uur extra mag worden vastgehouden. Niet meewerken is echter een breed begrip. In de praktijk is het zo dat u langer mag worden vastgehouden wanneer u weigert uw identiteit bekend te maken aan de politie. Ook wanneer voorlopige hechtenis niet mogelijk is voor het strafbare feit waar u van wordt verdacht dan kan de tijd worden verlengd met zes uren. In de meeste gevallen is dit zo wanneer de straf voor het betreffende strafbare feit bij veroordeling minder dan vier jaar gevangenisstraf bedraagt.

Maximaal 21 uur vastgezet worden

Het is in de praktijk dus zo dat u maximaal 21 uur kan worden vastgehouden door de politie voor verhoor en voor onderzoek. Dit is de standaard zes uren voor verhoor en onderzoek, de eventuele vijftien uren voor de nacht die niet worden meegerekend, waarin u wel mag worden verhoord, en de verlenging van zes uren. Het is de politie niet toegestaan om u langer dan deze tijd vast te houden als verdachte van een strafbaar feit.