Hoe verloopt een beroepsprocedure?

Een beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank. Deze zal vervolgens het beroepschrift aan het betreffende bestuursorgaan (overheidsinstantie) doorsturen. Deze heeft vervolgens de kans om schriftelijk op het beroepschrift te reageren. Dit wordt ook wel het verweerschrift genoemd. Dit verweerschrift wordt aan de rechtbank gestuurd en de rechtbank zal deze vervolgens weer aan u doorsturen. U communiceert dus via de rechtbank en niet meer direct met elkaar.

De mondelinge behandeling van de zaak

Als u het verweerschrift heeft ontvangen, dan duurt het in de meeste gevallen niet heel lang meer voordat u een uitnodiging krijgt voor een zitting bij de rechtbank. Ook de betreffende overheidsinstantie zal deze uitnodiging ontvangen. Deze zitting is bedoeld om de standpunten door te nemen en mondeling toe te lichten. Dit geldt voor u en voor de overheidsinstantie. U kunt voorafgaande aan deze zitting nog documenten naar de rechtbank toesturen. Deze documenten moeten bedoeld zijn om uw argumenten te ondersteunen. U heeft tot 10 dagen voorafgaande aan de datum van de zitting de mogelijkheid om deze documenten toe te sturen. Het is belangrijk om de overheidsinstantie een kopie te sturen van deze extra documenten.

Beide partijen aan het woord

Tijdens de zitting krijgen beide partijen de mogelijkheid om de zaak toe te lichten vanuit de eigen standpunten. U heeft het beroepschrift ingediend bij de rechtbank en dit betekent dat u door de rechter als eerst aan het woord wordt gelaten. U wordt in de rechtszaal ook wel gezien als de eiser. De tegenpartij wordt gezien als de verweerder. Als zowel u als de overheidsinstantie aan het woord is geweest, dan kan ertoe worden besloten om nog eens een gespreksronde te doorlopen. Hierbij heeft u dus de kans om te reageren op wat de overheidsinstantie heeft gezegd en de overheidsinstantie mag hier weer op reageren. In de meeste gevallen zullen er tussendoor ook vragen aan beide partijen worden gesteld door de rechtbank. Uiteindelijk heeft de rechtbank alle informatie nodig om een goede beslissing te kunnen nemen. Wanneer de zaak volledig helder is voor de rechtbank, dan zal de zitting worden gesloten. U kunt dan binnen zes weken de uitspraak van de zitting verwachten. U krijgt deze per post toegestuurd en ook de overheidsinstantie krijgt deze per post toegezonden.

Wat kost een beroepsprocedure?

Wanneer u een beroepsprocedure start, dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten worden ook wel ‘griffierecht’ genoemd. U dient het beroepschrift in en dus bent u de partij die deze kosten moet betalen. De kosten voor particulieren liggen ongeveer op de helft van de kosten voor rechtspersonen. U moet wel rekening houden met enkele honderden euro’s. Als het gaat om beroepszaken die betrekking hebben op huurtoeslag of een uitkering, dan liggen de kosten aanzienlijk lager. Betaalt u het griffierecht niet? Dan zal het beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het niet in behandeling zal worden genomen.

[bsa_pro_ad_space id=17]