Hoe verloopt een civiele procedure?

Er is sprake van een civiele procedure wanneer er een juridische procedure wordt gestart tussen een burger en een bedrijf of tussen twee burgers. Eén partij laat een dagvaarding opstellen voor de andere partij. Middels dit schriftelijke bericht, dat wordt gezien als een officieel document dat veelal wordt opgesteld door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder, wordt de andere partij op de hoogte gesteld van het feit dat de eerste partij een civiele procedure wil starten. In dit document wordt de zaak uitgelegd en wordt aangegeven welke eis er wordt gesteld. Daarnaast wordt er ook in dit document opgenomen welke bewijzen er zijn tegen de betreffende partij.

De dagvaarding wordt bezorgd door de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder gaat persoonlijk op pad om de dagvaarding bij de tweede partij te bezorgen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de tweede partij kan beweren de brief nooit ontvangen te hebben. De dagvaarding wordt aan de deur overhandigd en er moet worden getekend. Wanneer de partij niet thuis is, dan doet de gerechtsdeurwaarder de brief persoonlijk in de brievenbus, zodat men ook dan niet kan beweren dat het document niet is ontvangen. In het document wordt vermeld in welke rechtbank de zaak zal worden behandeld en op welke datum en tijd dit zal gebeuren. Het kan zijn dat het document aangeeft dat de partij hierbij aanwezig dient te zijn. Dit gebeurt veelal bij incassozaken. Vaak is het ook zo dat de partijen niet bij de zaak aanwezig zijn. In dat geval heeft u het recht om schriftelijk te reageren op de zaak voordat de zaak zal worden behandeld. U kunt alle bewijsstukken bijvoegen.

U moet naar de rechtbank

Vaak is er een enkele schriftelijke ronde, maar het komt ook voor dat hiervoor twee ronden worden gereserveerd. Vervolgens ontvangen de partijen bericht dat zij naar de rechtbank dienen te komen op een bepaalde datum en tijd. Hierbij hebben de partijen vaak een advocaat bij zich om hen op het juridische vlak bij te staan. Deze zitting wordt ook wel de comparitie genoemd. Tijdens deze zitting hebben beide partijen de mogelijkheid om de zaak nog eens toe te lichten. Soms doen de partijen dit zelf, soms wordt dit aan de advocaat overgelaten. Er bestaat ook de mogelijkheid om direct te schikken. Dit gebeurt vaak wanneer een partij merkt dat de rechter niet aan de juiste kant staat. Wanneer een schikking niet mogelijk is, dan zal de rechter aangeven hoe de zaak verder dient te verlopen. Dit doet de rechter in de meeste gevallen per post en dit kan wel enkele weken duren. Hierin kan ook worden aangegeven dat het wenselijk is dat er getuigen worden gehoord. Wanneer dit het geval is, dan zal er nog eens een zitting worden georganiseerd, waarbij de getuigen aan het woord worden gelaten.

Het besluit van de rechter

De rechter doet uiteindelijk uitspraak. Wanneer de zaak heeft plaatsgevonden zonder bijzijn van een advocaat, dan krijgen de beide partijen zelf bericht via de post over deze uitspraak. Wanneer er wel advocaten bij betrokken zijn geweest, dan wordt de uitspraak naar de juridisch specialisten verstuurd. In de uitspraak valt ook te lezen waarom er voor deze uitspraak is gekozen. Daarnaast zal er ook worden weergegeven welke partij de kosten van de zaak op zich dient te nemen.

In hoger beroep gaan

Als een partij zich niet kan vinden in de uitspraak, en vanzelfsprekend is dit de verliezende partij, dan kan er in hoger beroep worden gegaan. De hele procedure moet dan opnieuw worden gedaan, maar dit keer bij een zogenaamde hogere rechter. Het in hoger beroep gaan is uitsluitend mogelijk wanneer het financieel belang hoger ligt dan € 1.750,-. In de meeste gevallen wordt er in de uitspraak van de eerste rechter vermeld dat het gaat om een vonnis dat ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is. Dit wil zeggen dat de verliezende partij zich dient te houden aan de uitspraak en alle zaken die daarin beschreven staan. Deze worden dan ook niet opgeheven wanneer men besluit in hoger beroep te gaan.