Hoe verloopt een juridische procedure?

Het is niet standaard aan te geven hoe een juridische procedure zal verlopen. Dit heeft te maken met het feit dat er verschillende juridische procedures bestaan. Aan de basis zijn er drie varianten te vinden, namelijk de strafprocedure, de bestuursrechtprocedure en de civiele procedure. Elke procedure heeft een eigen verloop. Wij leggen u graag uit wat de drie verschillende procedures precies inhouden.

Wat is een strafprocedure?

Een strafprocedure is een procedure waarbij de overheid de ene partij vormt en een burger de tweede partij in de zaak. De burger zou volgens de overheid schuldig zijn aan het plegen van een strafbaar feit. Dit is nog niet bewezen en daarom moet er een strafrechter op de zaak worden gezet om te beoordelen of de burger, in dit geval de verdachte, daadwerkelijk schuldig moet worden bevonden. Wanneer dit het geval is, dan moet er nog worden bepaald of er een straf dient te worden opgelegd en hoe deze straf eruit zou moeten zien. Het kan zijn dat de burger (verdachte) een bepaald geldbedrag moet betalen of dat deze een taakstraf moet uitvoeren, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat er wordt besloten tot het opleggen van een gevangenisstraf.

Wat is een civiele procedure?

Bij de civiele procedure zijn er in principe twee mogelijkheden als het gaat om de partijen. Het is namelijk zo dat de ene partij een burger kan zijn en de andere partij een onderneming, maar het is ook mogelijk dat beide partijen worden gevormd door burgers. Het gaat hierbij om conflicten die om verschillende redenen kunnen zijn ontstaan. Het kan gaan om een rekening die u niet betaalt aan een bedrijf of om een product dat u niet geleverd heeft gekregen van een bedrijf maar dat u juist wel heeft betaald. Het kan ook gaan om een burenruzie of bijvoorbeeld een conflict tussen een huurder en een verhuurder van een woonruimte. Bij de civiele procedure is het zogenaamde burgerlijke recht van toepassing en dit betekent eigenlijk dat er voor een groot deel wordt uitgegaan van de afspraken die eerder al zijn gemaakt tussen de twee deelnemende partijen. In het beste en meest duidelijke geval gaat het om afspraken die op papier zijn gemaakt, maar ook mondelinge afspraken zijn geldig. Deze moeten dan wel bewezen kunnen worden.

Wat is een bestuursrechtprocedure?

Bij een bestuursrechtprocedure staat de overheid wederom tegenover een burger, zoals dit ook het geval is bij de strafprocedure. Het verschil is dat de burger in dit geval niet van een strafbaar feit wordt verdacht. Hierbij draait het om het aankaarten van een afwijzing door de overheid. Het kan gaan om een afwijzing voor een bouwvergunning waartegen de burger bezwaar wil maken, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het afwijzen van een bepaalde uitkering of een subsidie waartegen de burger in beroep wil gaan. Bij deze zaken zal de bestuursrechter bepalen of de burger in zijn of haar recht staat. Wanneer blijkt dat de overheidsinstantie verkeerd heeft geoordeeld, dan kan de burger alsnog een bouwvergunning of een uitkering krijgen. Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden.