Hoe verloopt arbeidsmediation?

Arbeidsmediation kan door twee partijen met een onderling geschil worden ingezet om toch samen tot een goede oplossing te komen, zodat een rechtszaak kan worden voorkomen. Wanneer de partijen hebben besloten om een mediator in te schakelen, dan dient er eerst een goede mediator gevonden te worden. Er zijn verschillende soorten mediators. Er zijn bijvoorbeeld ook advocaten die zich als mediator hebben gespecialiseerd. Als er een goede mediator is gevonden waar beide partijen akkoord mee gaan, dan kan het traject van mediation van start gaan. Hierbij wordt er een redelijk vast traject gevolgd.

Akkoord aan de mediator

Naar alle waarschijnlijkheid neemt één van de partijen contact op met de mediator. Na een kort gesprek zal de mediator zelf aangeven of deze kan helpen in het betreffende arbeidsconflict. Als dit het geval is, dan kan deze partij aangeven of de mediation van start kan gaan. Als dit zo is, dan zal de mediator contact opnemen met de tweede partij. Ook deze partij dient akkoord te geven om daadwerkelijk met deze mediator aan de slag te gaan. Bij akkoord kan er een afspraak worden gemaakt voor een eerste gesprek.

Het eerste gesprek met de arbeidsmediator

Tijdens het eerste gesprek zal de mediator eerst alles vertellen over hoe mediation werkt, wat de bedoeling is en wat er van de partijen wordt verwacht. Vervolgens moeten de twee partijen allebei een document ondertekenen waarin zij aangeven dat alle informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. De partijen mogen niet over de mediation spreken met anderen en mogen in geen geval informatie uit de gesprekken met anderen delen. Daarnaast wordt hierin ook aangegeven dat de arbeidsmediation vrijwillig is en dat een partij op ieder moment het recht heeft om te stoppen.

De arbeidsmediation gesprekken

Soms zijn twee gesprekken voldoende om een oplossing te vinden, maar het kan ook zijn dat er erg veel gesprekken nodig zijn. Dit is afhankelijk van de zaak en van de bereidheid van de partijen om daadwerkelijk een oplossing te vinden. Een tegenwerkende partij verlengt het proces altijd. In eerste instantie krijgen beide partijen de kans om te vertellen wat er aan de hand is. Dit gebeurt heel uitgebreid, zodat de mediator ook een duidelijk beeld heeft van wat er aan de hand is. Daarnaast kan deze zo zien welke delen van de verhalen er overeen komen, en dus niet hoeven te worden behandeld, en op welke punten de verhalen verschillen. Dit zijn de punten die voor het conflict zorgen. Wanneer alles helder is, dan zal de mediator verder gaan met de mediation door te gaan onderhandelen. De mediator kan zelf oplossingen aandragen om te zien hoe de partijen daarop reageren, maar deze kan ook vragen aan de partijen wat een goede oplossing zou kunnen zijn om vervolgens te bekijken of hier een middenweg in te vinden is.

De mediation afronden

Wanneer er afspraken gemaakt zijn die voor beide partijen naar tevredenheid zijn, dan zal er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld en deze wordt door beide partijen ondertekend. De mediation is dan klaar en de zaak is opgelost. Wanneer er geen oplossing komt, dan loopt het meestal uit op een rechtszaak. Hierbij kan een mediator niets meer doen. Deze heeft de taak gedaan. De partijen dienen voor een rechtszaak een advocaat te benaderen. De informatie uit de mediation gesprekken mag in geen geval worden gebruikt in de rechtszaal.