Hoe verloopt een strafzitting?

U ontvangt eerst een dagvaarding. In deze dagvaarding valt te lezen wanneer u voor de rechter dient te verschijnen en op welke locatie dit zal zijn. Ook wordt er vermeld in deze dagvaarding van welk strafbaar feit u wordt verdacht. Wanneer u bij de rechtbank aankomt, of bij het gerechtshof, dan is er een portier aanwezig die u zal vertellen in welke ruimte u zich dient te melden en waar deze ruimte zich bevindt. Het is nodig om eerst langs de beveiliging te gaan, waarbij  door een detectiepoort dient te lopen en een eventuele tas dient te laten scannen. Hierna komt u bij de bode aan wie u zich moet melden. Deze bode controleert of alle personen aanwezig zijn voor de betreffende zitting en de bode zal roepen dat de zaak aanvangt. Het is mogelijk dat eerdere rechtszaken uitlopen, waardoor u iets langer moet wachten.

Wanneer u in voorlopige hechtenis zit

Het kan uiteraard ook zijn dat u niet op eigen gelegenheid naar de rechtbank gaat. Dit is het geval wanneer u al in voorlopige hechtenis bent genomen. In dit geval zal er voor uw vervoer worden gezorgd.

Algemene informatie betreffende de zitting

Voor volwassenen is de zitting openbaar en dit betekent dat iedereen, inclusief de media, vrij is om de zitting bij te wonen. U kunt voor uw strafzaak wel verzoeken om de zaak te voeren achter gesloten deuren, maar u dient een goede reden aan te dragen om dit te kunnen realiseren. Het verzoek kan worden ingediend door uzelf, maar ook door derden, zoals bijvoorbeeld slachtoffers, of door het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk zal de rechter beslissen of de zaak daadwerkelijk achter gesloten deuren zal worden behandeld of dat het verzoek wordt genegeerd. De zitting heeft geen vaste duur. Het is pas klaar wanneer alles behandeld is, waardoor het bij complexere zaken soms wel meerdere dagen in beslag kan nemen.

Het verloop van de zitting

Er wordt altijd een vast patroon gevolgd voor iedere zitting die plaatsvindt in de rechtbank. De rechter zal de zitting openen en starten met het doorlopen van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wordt gecontroleerd of iedereen aanwezig is die aanwezig zou moeten zijn. Er wordt u verteld dat het belangrijk is om de aandacht goed te houden op wat er tijdens de zitting allemaal gebeurd en u wordt erop gewezen dat u het recht heeft om bepaalde vragen niet te beantwoorden. De officier van justitie neemt het woord over en zal uitleg aan de rechter geven over om welk strafbaar feit de zaak gaat. Er wordt dus kenbaar gemaakt waarvan u wordt verdacht. De rechter zal hierop vragen stellen en ook uw advocaat en de officier van justitie hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen. Er kunnen ook vragen worden gesteld aan deskundigen en getuigen.

Het afleggen van de eed

Wanneer er deskundigen en getuigen aan het woord zullen komen, wanneer hen vragen zullen worden gesteld, dan worden zij ter zitting beëdigd. Dit wil zeggen dat zij de eed moeten afleggen en hiermee de belofte doen dat zij niets dan de waarheid zullen spreken. Als één van deze personen toch niet de waarheid spreekt na het afleggen van de eed, dan is dit strafbaar.

Het requisitoir

Na het stellen van alle vragen aan alle betrokkenen geeft de officier van justitie zijn visie op de betreffende strafzaak. Dit wordt ook wel het requisitoir genoemd. Deze wordt afgesloten met een vermelding van de strafeis en er zal aan de rechter worden verzocht om de maatregel of de straf op te leggen. Ook kan er worden verzocht om uw vrijlating. De rechter zal vervolgens ook de vordering van de benadeelde partij bespreken wanneer dit aan de orde is.

Het woord van uw advocaat

Na het woord van de rechter en van de officier van justitie komt uw advocaat aan de beurt en deze zal voor u gaan verdedigen. Uiteraard kan het zijn dat u geen advocaat heeft. In dit geval mag u zelf het woord voeren en uzelf verdedigen. Hierna gaat de tweede ronde in en mag er nog eenmaal worden gereageerd. Uiteindelijk krijgt u van de rechter het laatste woord wanneer u de verdachte bent. Het is belangrijk om goed met uw advocaat te overleggen wat u wilt zeggen en vooral ook wat u niet mag zeggen. Als u geen advocaat heeft, dan is het goed om hier van tevoren goed over na te denken. Na het laatste woord wordt er een uitspraak gedaan. Deze krijgt u direct mondeling wanneer het gaat om een strafzaak bij de politierechter of de kantonrechter. Wanneer de zaak werd behandeld door de meervoudige strafkamer, dan krijgt u het vonnis in de meeste gevallen binnen twee weken na de zitting.