Hoe werkt het indienen van een Wob-verzoek?

U kunt een Wob-verzoek indienen wanneer u specifieke informatie wenst te ontvangen van een overheidsinstantie, ook wel een bestuursorgaan. U kunt dit verzoek op verschillende wijzen indienen. Het is mogelijk om dit mondeling te doen, tijdens een afspraak, maar u kunt ook telefonisch of schriftelijk een Wob-verzoek indienen. In bepaalde gevallen is er ook de mogelijkheid om het verzoek per fax toe te sturen of per mail te verzenden, maar dan moet de betreffende overheidsinstantie dit wel aanbieden. Wanneer u de keuze heeft uit meerdere mogelijkheden voor het indienen van een verzoek, dan is het aan te raden om te kiezen voor een manier waarbij u zelf een bewijs in handen kunt krijgen dat u het verzoek ingediend heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het Wob-verzoek per aangetekende brief indient of wanneer u besluit om het verzoek per fax bij de overheid in te dienen.

Wat moet er in een Wob-verzoek staan?

Het is belangrijk dat uw Wob-verzoek compleet is en goed geformuleerd wordt, zodat duidelijk is wat u wilt en waarom u dit wilt. Een goed Wob-verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen of van het document dat u wenst te ontvangen. Dit moet specifiek worden omschreven, dus een ruime formulering is niet toegestaan. Het is ook belangrijk dat de betreffende informatie die u wilt hebben aanwijsbaar aanwezig is. Dit betekent dat de betreffende overheidsinstelling daadwerkelijk moet beschikken over de informatie. Daarnaast is het zo dat de verzochte informatie te maken heeft met een overheidskwestie. Wanneer u het Wob-verzoek heeft ingediend, dan kunt u op reactie wachten. Vanzelfsprekend krijgt u de informatie wanneer er gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

Wanneer mag ik reactie verwachten?

Vanaf het moment dat de overheid uw verzoek heeft ontvangen heeft de betreffende overheidsinstantie vier weken de tijd om een beslissing te nemen over het verzoek. Het komt voor dat de overheidsinstantie meer tijd nodig heeft. U zult dan bericht ontvangen dat de periode van vier weken moet worden verlengd.

De beslissing

De overheidsinstantie zal beslissen of de informatie die u vraagt daadwerkelijk met u gedeeld zal worden, of niet. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan is het de overheidsinstantie verplicht om u schriftelijk mede te delen dat het verzoek is geweigerd en waarom dit zo is. In dit geval zult u een brief ontvangen waarin de genomen beslissing staat vermeld, inclusief de reden van de beslissing. Gaat de overheidsinstantie akkoord met uw verzoek? Dan ontvangt u hier uiteraard ook verricht van. In de meeste gevallen zullen de gevraagde documenten direct met de beslissing worden meegestuurd, waardoor u direct de verzochte informatie in handen heeft. Niet in alle gevallen gaat het om schriftelijke informatie waar u om verzoekt. Het kan evengoed gaan om een bandopname, bijvoorbeeld. Wanneer de informatie niet direct met de beslissing kan worden meegestuurd, dan zal er in de brief vermeld staan wanneer u de informatie mag verwachten of wat de verdere gang van zaken zal zijn.