Hoe wordt het Openbaar Ministerie gevormd?

Het Openbaar Ministerie, ook wel het OM, is een overheidsorganisatie. Aan het hoofd van de organisatie staat de Minister van Justitie, ook wel de hoogste (politieke) baas van de organisatie. Er zijn in Nederland 19 arrondissementen (gebieden) te vinden waarin 1 rechtbank te vinden is. In de plaatsen waar de rechtbanken te vinden zijn, zijn ook de arrondissementsparketten te vinden, ook wel de kantoren van het OM. Binnen deze arrondissementsparketten zijn enkele officieren van justitie werkzaam om het Openbaar Ministerie bij de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen. Zij krijgen leiding van de hoofdofficier van justitie. De officieren van justitie worden ondersteund door administratief medewerkers en parketsecretarissen. De arrondissementsparketten bevinden zich in elf regio’s, namelijk in Den Bosch, Maastricht/Roermond, Breda/Middelburg, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam/Dordrecht, Zwolle/Almelo, Leeuwarden/Assen, Haarlem/Alkmaar, Groningen en Arnhem/Zutphen.

Ressorten en gerechtshoven

Er zijn elf regio’s en hiervan zijn er weer regio’s die samenwerken, waardoor er een grotere regio wordt gevormd. Deze grotere regio wordt ook wel een ressort genoemd. Hiervan zijn er vijf in Nederland, namelijk in Den Bosch, Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden en Arnhem. In ieder ressort is een gerechtshof aanwezig. Hiervan hebben we er in Nederland dus ook vijf. De ressortparketten hebben als taak om de hoger beroepzaken in behandeling te nemen. De mensen die hier het OM vertegenwoordigen worden ook wel advocaat-generaals genoemd en er is een hoofdadvocaat-generaal aanwezig.

De Hoge Raad

De Hoge Raad is ook weer verbonden aan het parket en is in Nederland de hoogste rechterlijke instantie. Hier staat de procureur-generaal aan het hoofd en deze heeft weer andere taken dan de officieren van justitie en de advocaat-generaals. Bij de Hoge Raad is het namelijk zo dat de OM geen straf eist, maar in de functie van adviseur stapt. Het Openbaar Ministerie zorgt er dus voor dat de Hoge Raad op de juiste wijze wordt geadviseerd. Het parket bij de Hoge Raad is niet afhankelijk van de Minister van Justitie en staat ook niet onder leiding van het Openbaar Ministerie.

De losse parketten

Tot slot zijn er twee parketten die niet gekoppeld zijn aan een gerechtelijke organisatie op directe wijze. Hierbij gaat het om het Functioneel Parket in Den Haag en om het Landelijk Parket in Rotterdam.