Hoe zit het met aansprakelijkheid bij schade in sport- en spelsituaties?

Sport en spel is een apart vlak op het gebied van aansprakelijkheid. Het is namelijk zo dat er bij sport en spel altijd wel wat risico komt kijken, zeker wanneer het gaat om (sport)activiteiten die worden uitgevoerd met een team of meerdere teams. Er is in de regel sprake van aansprakelijkheid wanneer iemand onrechtmatig handelt, echter, wat normaal gesproken als onrechtmatig handelen wordt gezien zal niet altijd zo worden gezien in de wereld van sport en spel.

Hoort een actie bij het spel?

Eigenlijk moet er in iedere situatie worden beoordeeld of de actie, welke schade of letsel tot gevolg heeft gehad, bij het spel of de sport hoort. Wanneer dit zo is, dan is er in de meeste gevallen geen sprake van een onrechtmatige handeling en kan de persoon die de schade heeft veroorzaakt of het letsel heeft aangericht niet aansprakelijk worden gesteld. Een basketballer krijgt tijdens de wedstrijd de bal hard in het gezicht. Het gevolg is een gescheurde wenkbrauw en een gebroken neus. De persoon die de bal gooide is in dit geval niet aansprakelijk, want het is de bedoeling dat deze de bal gooit. Het hoort bij de sport. Wanneer de bal dan verkeerd terecht komt, dan wordt dit gezien als een risico dat bij het spel hoort, waardoor er geen sprake is van aansprakelijkheid. Loopt iemand nu in het winkelcentrum met een bal en krijgt deze persoon ruzie met iemand, waarop deze de bal hard in het gezicht van de ander gooit, dan is de persoon wel aansprakelijk. Het gaat dus om dezelfde handeling, maar een andere locatie. In de eerste situatie is het een risico dat bij de sport komt kijken en in de tweede situatie gaat het om onrechtmatig handelen en is er sprake van aansprakelijkheid voor de schade of het letsel.

De rechter moet beoordelen

Als een zaak voor de rechter komt, dan zal deze moeten beoordelen in hoeverre het letsel is veroorzaakt door een handeling die binnen de betreffende sport valt te verwachten. Is het letsel een gevolg van een handeling die verwacht kan worden in het spel of de sport, dan zal de rechter oordelen dat er geen sprake is van een onrechtmatige gedraging. In veel gevallen gaat het dan om een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Hoe zit het met toeschouwers?

Bij vrijwel iedere training en sportwedstrijd zijn er toeschouwers aanwezig. Ook wanneer er een spel wordt gespeeld zijn er vaak mensen aanwezig die het spel volgen, maar niet actief meedoen. Denk aan de supporters langs de zijlijn van het voetvalveld of mensen die een potje midgetgolf van familie aan het bekijken zijn. Mensen die niet actief deelnemen aan de sport of het spel, dan betekent dit niet dat zij een speler aansprakelijk kunnen stellen wanneer zij schade oplopen. Stel dat u aan het kijken bent bij midgetgolf en u doet zelf niet mee, dan kan het voorkomen dat u de golfclub tegen de schenen krijgt waardoor u letsel oploopt. De speler is niet aansprakelijk, want u bent bij het spel aan het kijken en u weet dat er risico’s bestaan wanneer u te dichtbij komt. Bent u op de midgetgolfbaan, krijgt u onenigheid en slaat de andere partij u bewust tegen de schenen aan met de golfclub? Dan kan de betreffende persoon wel aansprakelijk worden gesteld.