Hoe zit het met het concurrentiebeding in de proeftijd?

De proeftijd is de eerste periode waarin u werkzaam bent voor een nieuwe werkgever. Niet iedere werkgever legt u in deze periode al een concurrentiebeding voor, maar het gebeurt wel. In de proeftijd mag de werkgever u ontslaan zonder dat er een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Anderzijds kunt u ook per direct ontslag nemen zonder gevolgen. Wanneer u in deze periode een concurrentiebeding heeft getekend, is deze dan nog wel geldig wanneer de arbeidsovereenkomst al wordt ontbonden tijdens deze proeftijd?

Wanneer blijft het concurrentiebeding geldig?

Als u in uw proeftijd een concurrentiebeding heeft ondertekend, dan blijft deze volgens de wet ook geldig wanneer er tijdens de proeftijd al een ontslag valt. Wel is het zo dat een werkgever er zelf voor kan kiezen om het concurrentiebeding te laten vervallen. U heeft maar kort binnen de onderneming gewerkt en u heeft in deze tijd waarschijnlijk nog te weinig kennis en ervaring opgedaan om te kunnen delen met concurrerende bedrijven. Ook weet u nog relatief weinig over de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Om deze reden kan een werkgever besluiten om het concurrentiebeding te laten vervallen, echter, dit is niet verplicht. Als de werkgever het concurrentiebeding wil handhaven, dan blijft deze dus gewoon geldig.

Wanneer komt een concurrentiebeding te vervallen?

Het concurrentiebeding komt in principe alleen te vervallen bij een ontslag in de proeftijd wanneer de werkgever aangeeft dat deze komt te vervallen. Uiteraard is het mogelijk om de werkgever te verzoeken om deze te laten vervallen, maar de werkgever is hier niet toe verplicht. In de praktijk zal een werkgever er over het algemeen geen moeite mee hebben om het concurrentiebeding te vernietigen wanneer u slechts korte tijd in de onderneming heeft gewerkt. De werkgever heeft hier in principe geen voordeel van, terwijl u er als werknemer wel nadeel van kan ondervinden. Om deze reden is de kans aanwezig dat de werkgever het concurrentiebeding laat vervallen.

Naar de rechter stappen

Niet iedere werkgever is bereid om een concurrentiebeding te laten vervallen wanneer u ontslagen wordt of ontslag neemt in de proeftijd. Wanneer dit niet het geval is en u wilt niet gevonden zijn aan het concurrentiebeding, dan heeft u het recht om naar de rechter te stappen om deze te verzoeken het concurrentiebeding te vernietigen. In de meeste gevallen is er een goede kans dat de rechter hiermee akkoord gaat, vooral gezien de korte tijd waarin u werkzaam bent geweest voor de betreffende werkgever. Het is wel verstandig om een arbeidsrechtspecialist om advies te vragen voordat u een dergelijke procedure start.