Hoe zit het precies met de geldigheid van een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is pas geldig volgens de wet wanneer deze voldoet aan twee minimale voorwaarden. Op de eerste plaats is het zo dat de werknemer 18 jaar of ouder moet zijn. De medewerker moet dus meerderjarig zijn. Op de tweede plaats is het zo dat het beding moet zijn vastgelegd middels een schriftelijke overeenkomst. Dit wordt ook wel de schriftelijkheidsvereiste genoemd. Als werknemer bent u niet gebonden aan het concurrentiebeding wanneer er niet is voldaan aan allebei de voorwaarden.

Verwarring over de schriftelijkheidsvereiste

Er bestaat nogal eens wat verwarring over of er nu wel of niet is voldaan aan de schriftelijkheidsvereiste. Om hier helderheid in te scheppen geven wij u hier graag wat uitleg over. Er is aan deze vereiste voldaan wanneer u een brief of een arbeidscontract heeft ondertekend waarin het concurrentiebeding is opgenomen. Heeft u een arbeidscontract of een brief ondertekend waarin wordt verwezen naar bijgevoegde voorwaarden en is er in deze voorwaarden  een concurrentiebeding opgenomen? Ook dan is er voldaan aan de schriftelijkheidsvereiste. Uiteindelijk gaat het erom dat u aantoonbaar kennis heeft genomen van het concurrentiebeding. Dit betekent dat de aanvullende arbeidsvoorwaarden waarin ook het concurrentiebeding is opgenomen, en waarnaar in het arbeidscontract wordt verwezen, u direct moeten zijn uitgereikt. Wordt er wel verwezen naar de aanvullende arbeidsvoorwaarden, maar krijgt u deze niet te zien voordat u het arbeidscontract ondertekent? Dan is het concurrentiebeding ongeldig.

Zit er ook een concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract?

Het is goed mogelijk dat er in een tijdelijk arbeidscontract ook een concurrentiebeding is opgenomen. Wel zijn de regels hiervoor per 1 januari 2015 veranderd. Het is nu namelijk zo dat dit concurrentiebeding in tijdelijke arbeidscontracten uitsluitend geldig is wanneer de werkgever in staat is om aan te geven dat de aanwezigheid van een concurrentiebeding noodzakelijk is. Dit moet het geval zijn in verband met de dienstbelangen of de bedrijfsbelangen. De werkgever zal dan ook een toelichting bij moeten voegen om dit aan te tonen. Zit er geen extra motivatie of toelichting bij, dan is het concurrentiebeding ongeldig.

Functiewisselingen

Het kan zijn dat u een arbeidscontract met een concurrentiebeding getekend heeft voor de functie van productiemedewerker. U wisselt van functie en u wordt ineens magazijnchef. Uw arbeidscontract wordt verder niet aangepast. Omdat u nu een andere functie bekleed dan op het moment dat u het arbeidscontract met het concurrentiebeding tekende is het concurrentiebeding niet meer geldig. Zo zijn er nog enkele uitzonderingen waarin het concurrentiebeding niet geldig meer is, terwijl er wel aan de voorwaarden is voldaan. Zo is het ook mogelijk dat de geldigheid van het concurrentiebeding komt te vervallen wanneer het arbeidscontract wordt verlengd zonder dat er opnieuw een schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot het concurrentiebeding.

n.