Hoger beroep ontslag

Wanneer er een ontslagprocedure heeft plaatsgevonden bij de kantonrechter of het UWV, dan is het uiteraard zo dat er altijd één partij door de beslissing zal worden teleurgesteld. Dit kan de werkgever zijn wanneer deze geen toestemming krijgt om de werknemer te ontslaan, maar het kan ook de werknemer zijn die ontslagen mag worden terwijl dit niet wenselijk is. De ontevreden partij heeft altijd het recht om in hoger beroep te gaan, waarbij de beslissing nog eens onder de loep zal worden genomen door een hogere rechter. Deze zal de eerder genomen beslissing beoordelen en het kan zijn dat hier een andere uitslag uitkomt.

Verschil in ontslagprocedures

Er is een verschil in ontslagprocedures. Als de medewerker die ontslagen moet worden werkt op het moment dat het ontslag valt, dan moet de procedure plaatsvinden bij de kantonrechter. Als de werknemer in de ziektewet zit op het moment dat het ontslag valt, dan moet de procedure worden gestart via het UWV. De kantonrechter of het UWV neemt dus de uiteindelijke beslissing, maar de weg naar deze beslissing toe verloopt niet gelijk. In beide gevallen is het wel mogelijk om in hoger beroep te gaan, maar ook het verloop hiervan is niet gelijk.

Het ontslag via de kantonrechter

Wilt u in hoger beroep gaan tegen de beslissing van een kantonrechter? Dan wordt het hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof. Het is nodig om binnen drie maanden na de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep te gaan. Het gerechtshof zal de zaak bekijken en beoordelen of de kantonrechter juist heeft gehandeld of niet. Wanneer het gerechtshof het eens is met de kantonrechter, dan blijft de beslissing gelijk. Is het gerechtshof van mening dat de kantonrechter niet juist heeft gehandeld? Dan wordt de beslissing aangepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het gerechtshof besluit dat de werknemer niet ontslagen mag worden, terwijl de kantonrechter had besloten dat dit wel mocht. De zaak moet dan worden teruggedraaid en de werknemer komt weer in dienst. Uiteraard zal de onderlinge relatie tussen de werkgever en de werknemer dan niet erg prettig zijn, waardoor het de moeite waard is om goed te overdenken of dit wel de gewenste oplossing is.

Het ontslag via het UWV

Heeft de ontslagprocedure plaatsgevonden via het UWV? Dan heeft het UWV de beslissing aan beide partijen toegestuurd. Ook in dit geval is het mogelijk om in hoger beroep te gaan, maar dit gebeurt niet bij het gerechtshof. Wanneer een partij in hoger beroep wil gaan tegen de beslissing van het UWV, dan moet dit bij de kantonrechter gebeuren. De kantonrechter kan beslissen of het UWV de beslissing terecht of onterecht heeft genomen. Wanneer de rechter van mening is dat de beslissing niet terecht is, dan moet deze worden teruggedraaid.

Wat is een billijke vergoeding?

Als er in hoger beroep wordt besloten dat een medewerker ten onrechte is ontslagen door de beslissing in het voordeel van de werkgever, dan kan de zaak twee kanten op. Het kan zijn dat de arbeidsovereenkomst moet worden hersteld en dit betekent dat de werknemer gewoon weer in dienst komt van de werkgever. Echter, in veel situaties zal dit geen goede oplossing zijn door de verstoorde relatie tussen de twee partijen. Het kan dan ook zijn dat er wordt besloten om de werknemer een zogenaamde billijke vergoeding te bieden. Het kan dan gaan om een transitievergoeding, maar het kan ook gaan om een aanvullend bedrag dat nog bovenop de vastgestelde transitievergoeding komt. De rechter zal uiteindelijk bepalen hoe hoog deze billijke vergoeding zal zijn.

Wilt u een juridisch adviseur inschakelen?

Kunt u zich niet vinden in de beslissing van het UWV of de kantonrechter en wilt u in hoger beroep gaan? Dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor een ervaren juridisch adviseur. Wij staan u graag bij in de zaak.