Hulp bij ontslag

Als u ontslagen dreigt te worden of net ontslagen bent, dan loopt u vaak tegen verschillende juridische procedures aan. Het is van belang om altijd hulp bij ontslag te vragen. U hoeft niet direct een advocaat in te schakelen, maar u kunt wel informeren wat bijvoorbeeld uw rechtspositie is. De werkgever denkt vaak dat hij meer kan maken, dan in werkelijkheid mogelijk is. Goede rechtsbijstand is van belang om eventueel uw ontslag aan te vechten. U kunt zo het ontslag ongedaan maken of alsnog een flinke financiële vergoeding meekrijgen. U kunt bij ons altijd terecht voor gratis juridisch advies bij ontslag. Het eerste gesprek is altijd gratis en we kunnen kijken wat er mogelijk is bij uw zaak.

Het ontslagrecht

Bij een ontslag moet zowel de werkgever als de werknemer zich aan verschillende juridische procedures houden. De werkgever is meestal geen ontslagrecht specialist en maakt hierin regelmatig fouten. Als werknemer wordt u namelijk regelmatig door het ontslagrecht beschermd en kunt u niet zomaar ontslagen worden. Het is bij een ontslag altijd van belang om te kijken of er geen regels worden geschonden. Met juridisch advies heeft u een idee wat nu precies uw rechten en plichten zijn als werknemer. Uw werkgever moet bijvoorbeeld altijd een goede reden hebben om u te ontslaan. Daarnaast dient er een ontslagprocedure opgestart te worden.

Dreigend ontslag

Bij een dreigend ontslag is het direct verstandig om een jurist in te schakelen. Als u tijdens het ontslag fouten maakt, dan kan het zelfs gebeuren dat u geen recht heeft op een WW-uitkering. Daar komt nog eens bij dat een werkgever altijd probeert om geen vergoeding uit te betalen bij een ontslag. Wij adviseren u om bij een dreigend ontslag nooit akkoord te gaan met een ontslagvoorstel. Onderteken niets en ga ook niet zelf onderhandelen met uw werkgever. Bel direct een jurist om te onderhandelen bij een dreigend ontslag. Uw werkgever zal u waarschijnlijk onderdruk gaan zetten, maar als u iets verkeerds ondertekend dan heeft u nergens meer recht op. Het is altijd verstandig om direct hulp bij ontslag in te schakelen.

De ontslagprocedure en ontslag verboden

Binnen het ontslagrecht zijn er verschillende procedures die gevolgd dienen te worden. Vroeger was het altijd optioneel en niet verplicht om een officiële procedure te volgen. Sinds 1 juli 2015 is een werkgever altijd verplicht om een officiële procedure te starten. U kunt ontslagen worden vanwege bedrijfseconomische redenen of organisatorische redenen. Vanwege een ziektewet langer dan 2 jaar of vanwege persoonlijke redenen. Het ontslag dient altijd te lopen via het UWV tenzij er persoonlijke redenen zijn. Dit ontslag dient aangevraagd te worden via de rechtbank. Onder bepaalde omstandigheden mag een werknemer nooit ontslagen worden zoals bij ziekte.

Opzegtermijn en de transitievergoeding

Een werkgever heeft bij een ontslag altijd een opzegtermijn van één maand tenzij u op staande voet ontslagen wordt. In de meeste situaties heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding vervangt de oude ontslagvergoeding sinds 1 juli 2015. Het voordeel voor werknemers is dat u al recht heeft op een vergoeding bij een dienstverband vanaf 2 jaar. U kunt dus zelfs bij een tijdelijk contract een transitievergoeding ontvangen. Uiteraard kunt u de vergoeding laten berekenen door een jurist.