Huur bedrijfsruimte

bedrijfsruimteAls u een bedrijfsruimte gaat huren, dan is het slim om even goed te kijken naar uw huurovereenkomst en rechten. U heeft als bedrijf namelijk geen uitgebreide huurbescherming zoals bij consumenten. Het is dus slim om zoveel mogelijk afspraken vast te laten leggen in de huurovereenkomst. Naast uw rechten en plichten is het slim om te kijken wat de bestemming van uw bedrijfsruimte is. Sommige bedrijven mogen bijvoorbeeld niet gehouden worden in een bepaalde bedrijfsruimte. Dit soort wetten en kennis komt er allemaal bij kijken bij het huren van een bedrijfsruimte.

Huur middenstandsbedrijfsruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte is een ruimte die publiekelijk toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een winkel, restaurant, afhaalrestaurant of hotel. Het pand moet niet alleen toegankelijk zijn voor het publiek, maar ook voor de levering van goederen en diensten. Als u een middenstandsbedrijfsruimte gaat huren, dan heeft u wel extra huurbescherming en rechten. Dit ligt dus anders dan gewoon een kantoorruimte die u gaat huren. Dit komt doordat u direct schade zal lijden als u niet meer uw pand kunt huren. U kunt er dus niet zomaar uitgezet worden want dit kan een faillissement betekenen. Dit is de reden dat u bij de huur van een middenstandsbedrijfsruimte altijd extra huurbescherming krijgt.

De duur van de huur middenstandsbedrijfsruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte wordt meestal niet voor een korte periode verhuurt. U huurt de ruimte meestal voor minimaal 10 jaar. Deze tien jaar is verdeelt in twee periodes van 5 jaar. U kunt na 5 jaar eventueel al opzeggen als u toch liever wil verhuizen naar een andere locatie. Als u dit niet doet dan wordt uw contract altijd met 5 jaar verlengt. Zo heeft u altijd nog een periode om er tussenuit te stappen.

De opzeggingsronde na 5 jaar

U heeft dus bij deze bedrijfsruimtes de mogelijkheid om na 5 jaar alsnog de stekker eruit te trekken. De verhuurder heeft eventueel ook de mogelijkheid om ermee te stoppen. Dit dient een verhuurder minimaal één jaar van te voren aan te geven. U heeft zo de tijd om een nieuwe locatie te zoeken en uw bedrijf te verhuizen. Is de verhuurder te laat met de opzegging? Dan wordt het contract automatisch verlengt met opnieuw 5 jaar. Overigens mag de verhuurder alleen opzeggen als de huurder het hiermee eens is. Als de huurder het er niet mee eens is dan is dit niet toegestaan. Eventueel kan de verhuurder wel de kartonrechter bezoeken om een beëindiging aan te vragen. Alleen als de huurder zich niet goed gedraagt of als de verhuurder het pand zelf nodig heeft voor zijn gezin kan er besloten worden op de opzegging toe te wijzen.

Opzeggingsronde na 10 jaar

Na 10 jaar dient de verhuurder opnieuw bij de rechter aan te kaarten dat het contract opgezegd dient te worden. Alleen bij een geldige reden mag dit toegewezen worden. Bijvoorbeeld als er een nieuw huurcontract is wat de huurder niet wil tekenen. Als er in het nieuwe huurcontract staat dat er een huurverhoging aankomt, dan zal de rechter dit niet toestaan. De belangenafweging zal altijd door de rechter gemaakt worden voordat er een keuze gemaakt wordt.

Huur bij overige bedrijfsruimte

Naast een middenstandsbedrijfsruimte is het natuurlijk ook mogelijk om een kantoorpand te huren. De huurbescherming is dan heel anders geregeld en u moet zoveel mogelijk contractueel vastleggen. Het is namelijk bepalend wat er in het huurcontract staat. De huurder geniet niet van een standaard huurbescherming via de wet. Zorg er dus altijd voor dat alles netjes in het huurcontract staat, zodat hier geen geschillen over kunnen ontstaan.

Ontruimingsbescherming bij overige bedrijfsruimte

Natuurlijk is er wel een ontruimingsbescherming als u een bedrijfspand huurt. Een verhuurder kan een ontruiming inplannen als een huurder niet besluit het pand zomaar te verlaten. Dit kan ingediend worden bij de kartonrechter. De kartonrechter kan besluiten om dit termijn te verlangen naar 2 maanden. U heeft zo als huurder voldoende tijd om en nieuwe bedrijfsruimte te zoeken voor uw kantoor.