Huurachterstand woning

Een huurachterstand kan ontstaan doordat u bijvoorbeeld tijdelijk een lager inkomen heeft of uw baan bent verloren. Als de achterstand verder oploopt, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor de verhuurder. Als huurder heeft u relatief weinig plichten. Het enige wat u verplicht bent om te doen is iedere maand uw huur betalen. Als u deze plicht niet nakomt dan kan een verhuurder verschillende stappen ondernemen. Juridisch advies bij huurachterstand kan van belang zijn als u wilt weten wat uw rechten als huurder zijn. Wat kan een verhuurder u precies maken en wat mag absoluut niet? Wij kunnen u hier een vrijblijvend advies over geven zodat u weet waar u aan toe bent en wat uw rechtspositie is. Het eerste advies is altijd gratis zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Neem contact op met de verhuurder bij een huurachterstand

Officieel mag een verhuurder u uit uw woning zetten als u niet op tijd uw huur betaalt. In de meeste huurovereenkomsten staat aangegeven dat u voor de 1ste van de maand uw huur betaalt moet hebben. Als u dit niet doet dan bent u in gebreken en kan een verhuurder maatregelen nemen. Het is van belang dat u bij een huurachterstand direct contact opneemt met de verhuurder. Laat weten dat u te laat bent met het betalen van uw huur en dat u eventueel in de financiële problemen zit. U kunt in overleg eventueel een betalingsregeling afsluiten. Als u zelf initiatief neemt dan is de kans groot dat de verhuurder coulant reageert. Vooral als het om een eerste keer gaat dat u de huur niet kunt betalen.

Gevolgen bij de eerste keer huurachterstand

Als u niet zelf contact opneemt met de verhuurder, dan mag er een incassobureau worden ingeschakeld om de huur te verhalen. Naast de verschuldigde huur mogen er ook nog eventuele incassokosten worden berekend. Daarnaast mag er een wettelijke rente in rekening gebracht worden. Afhankelijk van de verhuurder wordt er soms eerst contact opgenomen. Er wordt een herinnering gestuurd en als u hierop niet reageert wordt er pas een incasso verzonden. Overigens is de verhuurder niet verplicht om bij het niet betalen van de huur eerst een herinnering te sturen. Het kan dus gebeuren dat u direct een incasso ontvangt bij een huurachterstand.

Het beëindigen van een huurovereenkomst bij een huurachterstand

Een verhuurder mag niet direct bij een huurachterstand van één maand de huurovereenkomst per direct opzeggen. Dit mag alleen bij een te hoge huurachterstand. Voor het opzeggen van een huurovereenkomst is toestemming van de rechter nodig. Dit verzoek kan pas worden ingediend als de huurachterstand minimaal 3 maanden bedraagt. Het kan ook gebeuren dat de achterstand geen 3 maanden bedraagt, maar dat de huurder stelselmatig te laat is met betalen. In zo’n situatie kan de verhuurder ook naar de rechter stappen en vragen om een ontbinding van de huurovereenkomst. Wij kunnen u bijstaan als u terecht komt in zo’n situatie.