Huurbescherming

Een verhuurder mag u niet zomaar uit huis plaatsen. De huurder wordt dan ook beschermd volgens de wet met een speciale huurbescherming. Als huurder kunt u hierop beroep doen als uw huurcontract onverwacht beëindigt wordt. Het opzeggen van het huurcontract kan alleen als u hier beiden mee instemt. Als u niet beiden instemt met het opzeggen van het huurcontract, dan blijft het huurcontract gewoon in stand. Juridisch advies bij huurbescherming kan van belang zijn als u in zo’n situatie terecht komt. Alleen met toestemming van de rechter kan de verhuurder onder speciale omstandigheden de huurovereenkomst opzeggen. De rechter zal alleen als dit mag volgens de wet de huurovereenkomst opzeggen.

Wanneer heeft de verhuurder het recht om uw overeenkomst op te zeggen?

Er moet een wettelijke reden zijn om uw huurcontract op te zeggen volgens de huurbescherming. Bijvoorbeeld als de huurder zich niet gedraagt als een goede huurder. Of als de huurder zelf de woning nodig heeft voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld als hij uit zijn eigen woning gezet is door de bank. Een ontbinding kan ook worden aangevraagd als een verhuurder weigert in te stemmen met een nieuwe redelijke huurovereenkomst. Het kan ook gebeuren dat het huis gesloopt wordt vanwege een verandering in het bestemmingsplan. In zo’n situatie mag uw overeenkomst opgezegd worden. Een jurist kan eventueel kijken of uw huurovereenkomst inderdaad opgezegd mag worden.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd

U kunt naast een doorlopend huurcontract ook een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben. U huurt dan bijvoorbeeld een woning voor slechts een jaar. Ondanks dat u een woning huurt voor bepaalde tijd geniet u wel gewoon van een volledige huurbescherming. Uw contract kan niet zomaar opgezegd worden. Officieel beëindigt de huurovereenkomst automatisch, zodra de huurperiode is afgelopen. Toch is de verhuurder verplicht om de huur op te zeggen ondanks dat de periode ten einde loopt. De huurder weet hierdoor zeker dat er geen nieuwe huurovereenkomst komt en dat hij/zij opzoek moet gaan naar een nieuwe woonruimte.

Wanneer is er geen huurbescherming?

Er bestaan situaties waarbij u niet geniet van het voordeel van huurbescherming. Bijvoorbeeld als u een woonboot huurt of een winkelwoning. U heeft dan geen recht op huurbescherming zoals bij een normale woning. Zelfs als de verhuurder failliet gaat bent u verplicht om uw woning te verlaten en is er niets voor u geregeld. Dit is het risico als u zo’n woning huurt. Overigens is de huurbescherming ook niet geldig bij het huren van een vakantiewoning. Vaak wordt er ten onrechte gedacht dat onderhuurders geen huurbescherming hebben. Dit is niet waar ze hebben net als gewone huurders gewoon huurbescherming.

Huurbescherming bij verkoop woning

Woningeigenaren besluiten steeds vaker hun woning te verhuren als deze nog niet verkocht is en ze al wel een andere woonruimte hebben. Als de woning onverwacht verkocht wordt dan verwacht de verhuurder vaak dat de huurders direct de woning verlaten. Toch mag de verhuurder niet zomaar besluiten dat u een woning moet verlaten vanwege de verkoop. De verhuurder heeft hier vaak afspraken over gemaakt in uw huurovereenkomst. Meestal krijgt u schriftelijk te horen dat de woning verkocht is en krijgt u drie maanden de tijd om een nieuwe woonruimte te zoeken. U heeft dus wel degelijk huurbescherming bij de verkoop van de woning.