Huurovereenkomst bepaalde tijd

De huurovereenkomst bepaalde tijd wordt bijna bij alle huurcontracten aangegaan. Bij deze overeenkomst huur je vaak een woning voor één jaar. Huurders denken vaak dat ze na één jaar verplicht zijn om de woning te verlaten. Dit is absoluut niet waar want als huurder geniet u altijd van huurbescherming. Dit wil zeggen dat uw huurovereenkomst voor bepaalde tijd moet worden opgezegd volgens het geldende opzegtermijn. Het opzegtermijn van een verhuurder is langer dan van een huurder. Wederzijds bent u ook verplicht om uw huurcontract uiterlijk één maand voor het einde op te zeggen. U kunt wel tussentijds uw huurcontract opzeggen, maar dit gaat dan pas in op het moment dat de periode van de huur is afgelopen. Stel aan het einde van het jaar ontvangt u een brief van de verhuurder dat hij het huurcontract wil beëindigen. U bent dan verplicht om hiermee schriftelijk akkoord te gaan. Als u niet akkoord gaat dan mag u gewoon in de woning blijven wonen. Alleen met toestemming van de rechter kan een huurovereenkomst bepaalde tijd ontbonden worden. Dit kan alleen in specifieke gevallen bijvoorbeeld als u een huurachterstand van drie maanden heeft.

Wanneer mag een huurovereenkomst opgezegd worden?

Er zijn een aantal wetten waarin geschreven staat wanneer een huurovereenkomst wel mag opgezegd worden ondanks de huurbescherming. Bijvoorbeeld als de huurder zich niet gedraagt als een goede huurder. Bijvoorbeeld als er expres overlast wordt veroorzaakt of als er een huurachterstand van meer dan drie maanden is. Een andere reden kan zijn dat de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Of de huurder stemt niet in met de nieuwe huurovereenkomst ondanks dat dit een redelijk aanbod is. Het kan ook voorkomen dat de woning gesloopt wordt of dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan bedacht heeft. Soms is er in een huurovereenkomst een diplomatenclausule opgenomen. Dit kan ook een reden zijn om uw huurovereenkomst wettelijk op te zeggen. In andere situaties geniet u gewoon van huurbescherming bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Voortzetting van een huurovereenkomst bepaalde tijd

Stel uw huurovereenkomst is verlopen en geen van beide partijen hebben opgezegd. Of u bent niet akkoord gegaan met het aanbod van de verhuurder. In deze situatie wordt uw huurovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er is geen einddatum of moment waarop u verplicht bent de woning te verlaten. Tenzij u de huurregels heeft geschonden die opgenomen staan in het wetboek. Overigens kan hier ook het onderhuren van een woning onder vallen. U kunt ook bij dit contract niet zomaar uit uw woning gezet worden. U blijft gewoon van huurbescherming genieten. Uiteraard kunt u altijd advies bij ons vragen als u in een huurconflict terecht komt waarbij u graag wilt weten wat uw rechtspositie is.