Huurovereenkomst woning korte duur

Het kan voorkomen dat er geen huurovereenkomst voor onbepaalde duur of bepaalde tijd. In plaats van zo’n overeenkomst wordt er een huurovereenkomst korte duur aangeboden. Dit gebeurt meestal als een woning gesloopt gaat worden. Vanwege de leegstandswet wordt tot die tijd ant-kraak een woning verhuurt. Meestal krijgt de huurder dan een huurovereenkomst voor korte duur aangeboden. Helaas is het niet altijd duidelijk wat een contract van korte duur is? Hoe lang mag deze korte duur exact duren? Er moet dan vaak een rechter aan te pas komen om uit te zoeken of het gaat om een huurovereenkomst korte duur.

Geen huurbescherming

Het is belangrijk om te weten dat u bij een huurovereenkomst korte duur geen huurbescherming heeft. U kunt dus zomaar op straat komen te staan als de huurbaas tot dit besluit komt. Als de verhuurder het contract heeft opgezegd dan moet u de woning verlaten. Vaak is er nog wel een opzegtermijn van bijvoorbeeld één maand. In de huurovereenkomst staat aangegeven welk opzegtermijn de verhuurder moet aannemen. Na het verlopen van het opzegtermijn moet u de woning verlaten hebben.

Vakantiewoning is een huurwoning van korte duur

Een mooi voorbeeld van een huurovereenkomst korte duur is het huren van een vakantiewoning. Na het vooraf gestelde termijn moet u de woning verlaten en u heeft geen huurbescherming. Toch zijn er soms weleens uitzonderingen op deze wet. Er is ooit een uitspraak geweest bij een vakantiewoning die een jaar lang gehuurd werd en dit enkele jaren achter elkaar. De huurders hadden de woning zelf verbouwd, ingericht en gestoffeerd. Daarnaast zorgde ze voor het onderhoud van de tuin en betaalde ze de lokale belastingen. De rechter besloot dat dit geen huurovereenkomst korte duur was, maar gewoon een huurcontract van onbepaalde tijd, waardoor de huurders huurbescherming hadden.

Slooppand en renovatiewoning

Een slooppand wordt regelmatig door stichting anti-kraak etc. ingezet als huurwoning voor korte duur. Tot de afwachting van de sloop wordt het pand zo bewoond zodat er niks mee gebeurt. Dit kan soms wel jaren duren, waardoor er anti-kraak wordt ingezet. Bij een ingrijpende renovatie kan het ook gebeuren dat u tijdelijk een andere woning mag bewonen. Dit is ook vaak van korte duur, waardoor u hiervoor een speciaal huurcontract krijgt toegewezen.

Woning voor de verkoop

Het gebeurt tegenwoordig steeds vaker dat een woning die te koop staat tijdelijk verhuurd wordt vanwege de leegstandswet. Het gaat hierbij ook om een huurovereenkomst korte duur. Meestal tot het pand verkocht is. In bepaalde gevallen kan zo’n huurcontract gegeven worden zonder huurbescherming. Er zitten hier wel een aantal haken en ogen aan. De woning kan niet zomaar verkocht worden zonder huurbescherming. Dit heeft te maken met de leegstandswet en niet de huur van tijdelijke aard. Mocht u in een woning gaan wonen die te koop staat dan kunt u altijd contact met ons opnemen om advies in te winnen. U weet dan of koop inderdaad huur breekt terwijl dit normaal niet het geval is.