Huurovereenkomst woning onbepaalde tijd

De meeste huurders krijgen in Nederland een huurcontract voor onbepaalde tijd. Vooral huurders van sociale huurwoningen krijgen dit automatisch aangeboden. Met deze huurovereenkomst kunt u niet zomaar uit huis gezet worden. U geniet altijd van huurbescherming bij deze overeenkomst. Bij deze huurovereenkomst is er geen einddatum vastgelegd. De huurovereenkomst kan alleen door de verhuurder worden opgezegd als er een wettelijke reden is. Mocht u in zo’n situatie terecht komen dan is het slim om juridisch advies bij ons in te winnen. U weet dan precies wat uw standpunt in deze zaak is. Het eerste advies is altijd gratis dus schroom niet om contact met ons op te nemen.

Wanneer mag een verhuurder uw huurcontract opzeggen?

Volgens het huurrecht bestaan er een aantal situaties waarin de verhuurder uw huurcontract mag opzeggen. Bijvoorbeeld als de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Dit kan gebeuren als er geen huur meer betaalt wordt of als u veel overlast voor de buurt veroorzaakt. Een andere reden kan zijn dat de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Of als de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft die verwezenlijkt moet worden. Het kan ook voorkomen dat de verhuurder een diplomatenclausule heeft opgenomen in de verhuurovereenkomst. Deze kan worden uitgevoerd, waardoor het huurcontract opgezegd kan worden. Twijfelt u of de verhuurder voldoet aan deze voorwaarden? Neem gerust contact met ons op en wij zorgen voor een oplossing en kijken graag naar uw rechtspositie bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Toestemming van de huurder of rechter

Een huurovereenkomst onbepaalde tijd kan nooit eenzijdig door de verhuurder worden opgezegd. Er is altijd toestemming nodig van de huurder zelf of van de rechter. De verhuurder zal u altijd een document toesturen waarin u toestemming moet geven dat u de huurovereenkomst wilt stoppen. Teken dus nooit zomaar een document voordat u weet wat uw positie is. Als u het niet eens bent met het opzeggen van de huurovereenkomst, dan zal de verhuurder naar de rechter moeten stappen. U heeft namelijk altijd huurbescherming en u mag dus niet zomaar uit uw woning gezet worden. De rechter zal bepalen of de huurovereenkomst ontbonden mag worden. Dit kan alleen als de verhuurder voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Opzegtermijn bij huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als u akkoord bent gegaan met het voorstel of als de rechter besluit dat u de woning dient te verlaten, dan gaat het opzegtermijn in. Dit is vanwege de huurbescherming altijd minimaal 3 maanden. U heeft zo ruim de tijd om een nieuwe huurwoning te vinden en te verhuizen. Heeft u al langer dan één jaar een huurovereenkomst? Er komt dan ieder jaar één maand extra bij tot maximaal zes maanden. Als huurder zelf mag u natuurlijk ook gewoon de huurovereenkomst opzeggen. Natuurlijk heeft u zelf ook een opzegtermijn net als de verhuurder. Het opzegtermijn is voor de huurder echter een stuk korter. Het opzegtermijn staat altijd aangegeven in uw huurovereenkomst. Normaal gesproken heeft u een opzegtermijn van één maand. Dit kan wel verlengt zijn in uw contract tot maximaal drie maanden afhankelijk van uw huurovereenkomst.