Huurovereenkomst woning

huurcontractEen huurovereenkomst woning wordt altijd afgesloten voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd is het voor beide partijen mogelijk om aan het einde van de looptijd op te zeggen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is het voor beide partijen mogelijk om op een bepaalt moment op te zeggen. Als de verhuurder besluit om op te zeggen, dan gaat automatisch de huurbescherming in. Een huurder moet bijvoorbeeld de tijd krijgen om een andere huurwoning te vinden. U mag er bijvoorbeeld niet zomaar uitgezet worden. Het is belangrijk dat de termijn hiervoor duidelijk staan aangegeven in de huurovereenkomst.

Het opzegtermijn van een huurovereenkomst

Er zijn altijd specifieke regels voor het opzeggen van een huurwoning. Deze staan vastgesteld in de huurovereenkomst, maar ook in de wet zelf. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd. De opzegtermijnen bij een contract van onbepaalde duur zijn door de wet opgesteld. Een verhuurder kan hierin niet afwijken in het huurcontract. Zo is het opzegtermijn voor de huurder altijd een maand. Bij de verhuurder zelf ligt dit termijn langer namelijk 3 maanden. Dit termijn wordt verder ieder jaar met een maand verlengt. Het maximale opzegtermijn voor een verhuurder is 6 maanden.

Reden van opzeggen huur

Als verhuurder mag de huur niet zomaar opgezegd worden. In de wet staat omschreven waarom de huur opgezegd mag worden bij een huur van onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld door slecht huurderschap, dringend eigen gebruik woning of de huurder wil niet ingaan op een verbeterd huurcontract. Als er geen duidelijke reden voor het opzeggen van de huur gegeven wordt, dan kan u dit eventueel juridisch aanvechten. Opzegging dient volgens de huurovereenkomst altijd per aangetekende brief te gebeuren. Als u bezwaar maakt dan dient u dit ook via een aangetekende brief te doen.

Huurovereenkomst woning bepaalde tijd

Een huurovereenkomst woning voor een bepaalde tijd komt eigenlijk bijna nooit voor. Wanneer dit mag staat omschreven in de wet. Bij een contract van bepaalde tijd eindigt het contract altijd op deze datum. Er is dus geen opzegtermijn en u weet vooraf wanneer u de woning moet verlaten. Het huurcontract kan eventueel voor die tijd opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.

Onderverhuur

In vrijwel ieder huurcontract is een stukje opgenomen met onderverhuur. Dit gebeurt als u de woning waarin u woont verhuurt aan iemand anders. Bij de meeste huurwoningen is dit niet toegestaan en staat dit aangegeven in de huurovereenkomst. De huurder is dan namelijk als het ware een soort verhuurder geworden en dit mag niet. Als het u zelf overkomt dat u een volledige woning heeft onderverhuurt, dan krijgt u gewoon huurbescherming. Alleen als u een kamer huurt in een woning heeft u geen huurbescherming ondanks dat u onderverhuurt.

De huurprijs

In principe mag de verhuurder in overleg met u de huurprijs bepalen. Deze prijs staat aangegeven in de huurovereenkomst. De verhuurder is wel verplicht om zich te houden aan de maximale huurprijzen. Aan de verhoging van de huurprijs zitten wel wettelijke regels. Dit mag bijvoorbeeld nooit meer dan de inflatie zijn en de huurprijs mag slechts eenmaal per jaar verhoogt worden. Als u geschillen krijgt over de huurprijs, dan kunt u vaak naar een huurcommissie. Deze staat vaak aangegeven in uw huurovereenkomst. Is er geen huurcommissie? U kunt dan altijd ons inschakelen om uw zaak hard te maken.