Huurrecht – juridisch advies

In het huurrecht staan er rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder. Het recht is bedacht om de huurder bijvoorbeeld te beschermen tijdens de huurperiode van een woning. Er staan verschillende regels in dit recht waar u mee te maken kunt krijgen. Het huurrecht is officieel pas van toepassing als u een huurovereenkomst heeft getekend. Als er een conflict met uw huurbaas ontstaat, dan kunt u dit regelen via het huurrecht. U kunt hiervoor een klacht indienen bij de huurcommissie of in het uiterste geval naar de rechter stappen. Juridisch advies bij huurrecht kan verstandig zijn gezien de haken en ogen in het recht.

Wanneer is het huurrecht van toepassing?

Ten onrechte denken we vaak dat we alleen het huurrecht kunnen gebruiken bij een huurwoning. Alleen je kan nog veel meer dingen huren dan alleen een woning. Bijvoorbeeld een auto, fiets of zelfs een bedrijfspand. Vaak zijn er naast de algemene regels ook specifieke regels zoals bij een bedrijfspand. Bij het huurrecht zijn er vaak uitzonderingen gemaakt voor ondernemers en zijn de wetten net even iets anders. Daarnaast zijn er soms ook extra regels om een ondernemer etc. te beschermen.

Huurbescherming

In het huurrecht is eventueel ook de huurbescherming geregeld. De verhuurder kan niet zomaar uw huurcontract opzeggen. Hiervoor zijn speciale regels opgesteld bijvoorbeeld dat u een wanprestatie levert als huurder. Bijvoorbeeld grote betalingsachterstanden of ernstige overlast en onderhuur kan een reden zijn dat u geen recht heeft op huurbescherming. Uw huurbaas kan u er dan gewoon uitzetten zelfs als u er een rechtszaak van maakt. Bij een dringend eigen gebruik kan de huurbescherming ook niet geldig zijn. Bijvoorbeeld als de verhuurder genoodzaakt is om zelf in de woning te gaan wonen. Nog een reden waarbij u geen recht heeft op huurbescherming is als u niet akkoord gaat met een huurcontract. Tenzij het gaat om een absurd huurcontract, dan mag u deze uiteraard weigeren. De huurcommissie kan eventueel oordelen of uw huurcontract redelijk is.

De maximale huurprijs van huurwoning

In het huurrecht zijn ook de zaken rondom de huurprijs vastgelegd. U kunt er bijvoorbeeld op rekenen dat u nooit teveel betaalt voor uw huurwoning tenzij u in de vrije sector huurt. In de sociale sector is de maximale huurprijs via een puntensysteem geregeld. Daarnaast is er ook een jaarlijkse huurverhoging die door de regering berekend wordt. Eén keer per jaar mag de verhuurder de huurprijs verhogen. Dit wordt altijd schriftelijk aangekondigd door de verhuurder. In het huurrecht is dit allemaal vastgelegd en uiteraard kan hier niet van afgeweken worden. Het huurrecht is een dwingend recht en is bijna altijd in het voordeel van de huurder. Mocht u toch tegen een conflict aanlopen, dan helpt een jurist u graag om dit probleem op te lossen. Uiteraard helpen wij u graag om te kijken naar mogelijke conflicten. Het is vooral van belang om direct actie te ondernemen als u tegen een conflict aanloopt. U weet dan zeker dat u nog binnen het termijn een klacht in kan dienen bij de huurcommissie.