Huurrecht ondernemers

In het huurrecht zijn verschillende zaken geregeld voor consumenten en ondernemers. Consumenten krijgen in de praktijk helaas meer bescherming volgens het huurrecht. Als ondernemer heeft u dus sneller juridisch advies bij huurrecht nodig. Het is van belang dat u voordat u een verbintenis aangaat u altijd uw huurcontract laat nakijken door een ervaren jurist. U wordt namelijk minder beschermd door de wet zelf, waardoor u later tegen verschillende conflicten kunt aanlopen als ondernemer.

Een huurovereenkomst als bedrijf beëindigen

Als bedrijf kunt u twee soorten panden huren. Een kantoorruimte of een horeca/winkelruimte. Beide type panden hebben hun eigen regels volgens het huurrecht. Als het gaat om het beëindigen van een huurovereenkomst dan is beide panden de regel dat dit kan in onderlinge overeenstemming. Daarnaast bent u wel vaak verplicht om uzelf aan het opzegtermijn te houden. Overigens kan een huurbaas uw huurovereenkomst ook opzeggen, maar dit betekent niet dat de eigenaar het pand mag ontruimen. Een ontruiming moet apart aangevraagd worden en dit proces kan door een ondernemer vertraagd worden. Juridische hulp bij ontruiming kan van belang zijn om te weten wat uw rechten en plichten als ondernemer zijn. Vaak moet een ontruiming worden aangevraagd via de rechter en kan dit niet zomaar. Als u tussentijds zelf uw huurcontract wil beëindigen dan kan dit vaak ook niet zomaar. Winkels of horeca ondernemingen kunnen soms een ander bedrijf aandragen om zo het lopende huurcontract over te dragen. Als de nieuwe huurder hetzelfde profiel heeft als de vertrekkende huurder, dan is de verhuurder vaak verplicht dit te accepteren als oplossing om de overeenkomst te beëindigen. Onze juristen kunnen zowel de huurder als verhuurder bijstaan bij geschillen over het beëindigen van de huurovereenkomst.

Juridische conflicten over huurprijzen

Als er veel leegstand is binnen een industriegebied, dan kan een verhuurder besluiten om de huurprijs te verhogen. De kosten voor de leegstand worden dan enigszins gecompenseerd. Als bedrijf kan het gebeuren dat de huurkosten nu te hoog worden. Het kan ook gebeuren dat uw huurlasten al te hoog zijn vanwege teruglopende inkomsten. Helaas mag dit volgens de wet geen reden zijn om uw huurcontract tussentijds te beëindigen. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen beide een procedure starten om de prijs te verhogen of te verlagen. Het is wel van belang dat u als huurder of verhuurder met stevige bewijzen komt. Als u bijvoorbeeld een huurverlaging wilt is het van belang dat u vergelijkbare panden aandraagt die een lagere huur hebben. Het kan gebeuren dat u een rechtszaak aanspant voor een huurverlaging en uiteindelijk de rechter besluit dat de huur juist omhoog moet. Voordat u aan zo’n zaak begint is het dus slim om eerst juridisch advies in te winnen.

Het onderhouden van een pand

Juridische conflicten ontstaan vaak over het huuronderhoud. Als huurder wilt u misschien bepaalde aanpassingen aan het pand. Voor wie is dan precies de rekening? Of er zijn onverwachte reparaties nodig die u eerst zelf betaalt. Vaak ontstaan hierover conflicten voor wie precies de rekening is van het onderhoud. Er kunnen ook conflicten ontstaan over het initiatief tot onderhoud. Wie is bijvoorbeeld verplicht om de gevel opnieuw te schilderen? Dit soort zaken kunnen regelmatig voor juridische conflicten zorgen. Daarnaast kan het ook gebeuren dat u graag een grote verbouwing wilt uitvoeren. De kosten wilt u zelf betalen, maar wat moet er gebeuren als u over 5 jaar uw huurovereenkomst wilt beëindigen. Bent u dan verplicht om het in de oude staat terug te brengen of is de verbouwing juist een verbetering? Wij kunnen u helpen en adviseren bij dit soort zaken.