Huurverhoging huurwoning

Een huurverhoging kan altijd lastig zijn vooral als het financieel niet helemaal uitkomt. Het is dan ook regelmatig de vraag of uw verhuurder zomaar de prijs mag verhogen. Daarnaast komt er vaak nog de vraag met welk percentage de verhuurder de huurprijs mag verhogen? Volgens de wet mag een verhuurder slechts één keer per jaar een huurverhoging doorvoeren. De verhoging mag niet boven het maximale huurverhoging percentage uitkomen. Daarnaast moet een huurder twee maanden vooraf aankondigen dat de huur verhoogt dient te worden. Dit dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Mocht u het idee hebben dat de verhuurder zich niet aan de regels houdt, dan kunt u hiervoor ons inschakelen. Wij kunnen uitzoeken of de huurverhoging terecht of onterecht is.

De jaarlijkse huurverhoging

Verhuurders mogen de huurprijs officieel jaarlijks verhogen dit mag slechts één keer per jaar. De regering bepaalt ieder jaar wat het percentage van de jaarlijkse huurverhoging mag worden. Meestal wordt de huur verhoogt op een vaste datum in het jaar. De meeste verhuurders kiezen voor 1 juli vanwege de bekendmaking van de jaarlijkse huurverhogingspercentage. Ieder jaar kan dit percentage weer anders zijn en dit heeft te maken met de inflatie in Nederland. Het kan gebeuren dat u nog geen jaar in een woning woont en u al direct een huurverhoging krijgt. Bijvoorbeeld als u in april in uw woning getrokken bent en u per 1 juli een huurverhoging krijgt. Dit is toegestaan mits er daarna minimaal weer een jaar tussen zit tot uw verhuurder de huur verhoogt.

Huurverhoging in de vrije sector

De vrije sector wordt in Nederland ook wel de geliberaliseerde huurwoningen genoemd. In deze sector hebben huurbazen meer vrijheid als het aankomt op het verhogen van de huurprijs. Ze hebben geen regels over het jaarlijks verhogen van de huur en het percentage, waarmee de huur wordt verhoogt. U heeft officieel een geliberaliseerde huurwoning als de huurprijs hoger ligt dan de liberalisatiegrens. Deze grens is net zo hoog als de grens voor huurtoeslag. Als de huurprijs bijvoorbeeld in 2015 hoger ligt dan € 710,68 per maand, dan heeft u een geliberaliseerde huurwoning en heeft u ook geen recht op huurtoeslag. De verhuurder heeft bij deze woningen meer vrijheid om de huurprijs te verhogen en mag zelf bepalen op welke momenten dit gebeurt.

Verhoging huurprijs vanwege woongenot

Stel de verhuurder past verschillende zaken aan de woning aan. Denk aan een nieuwe badkamer of kunststof kozijnen. Als het woongenot hierdoor flink verbeterd, dan mag de verhuurder een hogere huur vragen. Dit mag alleen niet als het gaat om standaard onderhoud.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Het is mogelijk om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de huurcommissie als u het niet eens bent met de huurverhoging. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan verboden. U bent bijvoorbeeld verplicht om een bezwaarschrift in te dienen voordat de huurverhoging ingaat. Als u te laat bent met bezwaar maken dan kunt u geen bezwaarschrift meer indienen. Als u na de uitspraak van de commissie het niet eens bent, dan kunt u naar de rechter stappen. Dit moet u wel maximaal 8 weken na de uitspraak doen. Vraag gerust advies hierover bij ons.