Huurverlaging huurwoning

In sommige situaties kunt u soms recht hebben op een huurverlaging. Het is voor u als huurder van belang om te weten in welke situaties u recht heeft op een huurverlaging. U kunt dan eventueel actie ondernemen. Als u twijfelt over uw rechtspositie dan kunt u juridisch advies bij huurverlaging inschakelen. Het kan namelijk voorkomen dat u teveel huur betaalt en u recht heeft op een verlaging. Bijvoorbeeld als de woning last heeft van achterstallig onderhoud en het woongenot niet bepaalt prettig meer is. Het kan dan gebeuren dat de huur verlaagt wordt tot het moment dat het achterstallig onderhoud is uitgevoerd. Wij laten u graag een paar voorbeelden zien waarbij u via de rechter of huurcommissie om een huurverlaging kunt vragen.

Huurprijs toetsen bij de huurcommissie

Het kan gebeuren dat u het idee heeft dat u teveel geld betaalt voor de huur. U kunt dan eventueel een verzoek indienen om de huurprijs te verlagen. U kunt uw huurprijs alleen laten toetsen bij de huurcommissie als u minder dan 6 maanden in de woning woont. Een woning heeft vaak een puntenaantal waarmee de huurprijs bepaalt wordt. Het kan voorkomen dat de woning hier niet aan voldoet in vergelijking met de huurprijs. Als de huurcommissie dit concludeert dan wordt de huur officieel verlaagt. De huurcommissie zal altijd bepalen of de woning recht heeft op een huurverlaging.

Een huurverlaging bij gebreken

Het kan gebeuren dat een huurwoning ernstige gebreken vertoont. Bijvoorbeeld een lekkage die al weken niet opgelost wordt. U heeft hierdoor niet alleen schade opgelopen, maar uw woongenot is ook nog sterk verminderd. Als de verhuurder niet binnen 6 weken de gebreken oplost dan kunt u naar de huurcommissie stappen. Het is wel van belang dat u gebreken officieel gemeld heeft en deze dus niet binnen het termijn zijn opgelost. De huurcommissie kan als maatregel stellen dat tot de periode dat het gebrek is opgelost er minder huur betaalt mag worden. Als de huurcommissie niet tot dit besluit komt, dan kunt u eventueel nog naar de rechter stappen. Dit moet u binnen 8 weken na de uitspraak van de huurcommissie doen. Onze juristen kunnen eventueel helpen om de huurverlaging te regelen.

Huurverlaging bij inkomensafhankelijke huurverhoging

De huurverhoging wordt regelmatig vastgesteld aan de hand van uw inkomen. Het kan gebeuren dat uw inkomen na de huurverhoging op 1 juli 2015 is gedaald tot onder de € 34.085 per jaar. Vanwege het verlies van een baan etc. In dit soort situaties kan de huurverhoging van 1 juli 2015 worden teruggedraaid en heeft u recht op een huurverlaging. Als u een huurverlaging vanwege uw inkomen wilt voorstellen, dan kunt u dit via de huurcommissie regelen. De huurcommissie zal uw inkomen etc. gaan toetsen en uiteindelijk een besluit nemen over uw huur.