Ik heb een geschil met mijn advocaat. Wat kan ik doen?

U schakelt een advocaat in om u te helpen, te ondersteunen, te begeleiden of bijvoorbeeld te vertegenwoordigen. U kunt voor de meest uiteenlopende zaken op juridisch gebied bij een advocaat terecht. Het is dan wel de bedoeling dat u zich kunt vinden in de werkwijze van uw advocaat. Deze staat u immers bij, op welke manier dan ook, en dit moet naar tevredenheid gebeuren. Helaas komt het voor dat er een geschil met de advocaat ontstaat en dit komt de zaak vanzelfsprekend niet ten goede. U kunt dan verschillende dingen doen.

Samen tot een oplossing komen

Zoals bij veel situaties het geval is, is het goed om eerst te proberen om zelf een oplossing te vinden met de advocaat. Een advocaat kan uw ontevredenheid niet wegnemen wanneer deze niet op de hoogte is van deze tevredenheid. De eerste stap is daarom om kenbaar te maken dat u niet tevreden bent. Stel de advocaat schriftelijk op de hoogte. Dit mag ook per mail, zolang het maar ‘zwart op wit’ staat. Doe dit altijd op een zo kort mogelijke termijn. De advocaat zal u naar alle waarschijnlijkheid uitnodigen voor een gesprek om samen tot een oplossing te komen.

We komen er niet uit

In veel gevallen kan het worden opgelost door alle zaken helder te maken tijdens een onderling gesprek. Helaas is dit niet altijd voldoende om het geschil op te lossen. Wanneer de advocaat werkzaam is binnen een advocatenkantoor, dan kunt u eens kijken of er binnen dit kantoor ook een interne klantenprocedure bestaat. Vaak is het zo dat u uw ontevredenheid bij het kantoor zelf neer kunt leggen, bijvoorbeeld bij een speciale klachtenfunctionaris. U kunt hier schriftelijk uw klacht indienen of schriftelijk uw ontevredenheid uiten, zodat er een nieuwe mogelijkheid ontstaat voor het kantoor om de zaak naar tevredenheid op te lossen.

Naar de Orde van Advocaten

Is er binnen het betreffende advocatenkantoor geen klachtenprocedure of komt u hiermee ook niet tot een oplossing naar wens? Dan kunt u uw klacht indienen bij de voorzitter van de Orde van Advocaten. Er is een Nederlandse Orde van Advocaten, maar er is ook altijd een plaatselijke variant. Bij deze Orde van Advocaten dient u aan te kloppen. Hier zal de klacht van begin tot einde worden onderzocht. Wanneer de zaak helemaal helder is, dan zal deze plaatselijke Orde van Advocaten zich inzetten als mediator. Dit wil zeggen dat er zal worden bemiddeld door deze partij om zo alsnog tot een oplossing te komen. Het is belangrijk om te weten dat deze Orde van Advocaten de zaak volledig onafhankelijk bekijkt en niet van tevoren al partijdig is.

Vervolgstappen na de Orde van Advocaten

In verreweg de meeste gevallen kan de zaak worden opgelost op dit punt. Bent u ook hierna niet tevreden gesteld? Dan kunt u naar de Raad van Discipline om de klacht hier voor te leggen. De zogenaamde tuchtrechter zal dan beoordelen in hoeverre de advocaat in kwestie juist heeft gehandeld. Wanneer deze tot de conclusie komt dat het handelen van de betreffende advocaat niet geheel correct is geweest, dan kan deze sancties opleggen. Dit betekent dat de advocaat een bepaalde straf krijgt. Dit kan een milde straf zijn, maar het kan ook zeer streng zijn, waarbij de advocaat een beroepsverbod opgelegd kan krijgen.

Hoe zit het met de Geschillencommissie Advocatuur?

Er is ook een Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht bij deze commissie neerleggen, maar hiervoor is het wel nodig dat de betreffende advocaat dan wel het advocatenkantoor is aangesloten bij deze Geschillencommissie Advocatuur. Is dit niet het geval, dan kunt u uw klacht hier ook niet neerleggen. Kunt u de commissie inschakelen en oordeelt deze in uw voordeel? Dan kan het zijn dat de advocaat in kwestie u een schadevergoeding dient te betalen. Deze vergoeding wordt door de Geschillencommissie Advocatuur bepaald en is nooit hoger dan € 10.000,-.