Indeplaatsstelling

Als u een bedrijf gaat overnemen dan is het gebruikelijk dat u het oude huurcontract overneemt. De koper van het bedrijf wordt ook automatisch de nieuwe huurder van het pand. Koop breekt namelijk geen huur. Als een derde partij de huurovereenkomst overneemt door een bedrijf te kopen dan wordt dit een indeplaatsstelling genoemd. De bedrijfsruimte wordt dan door de derde partij gehuurd onder dezelfde voorwaarden als het vorige bedrijf. Officieel kan een huurovereenkomst overigens alleen worden overgenomen bij een instemming van een andere partij. De verhuurder moet dus met de indeplaatsstelling instemmen. Dit kan soms weleens tot conflicten zorgen en juridisch advies bij indeplaatsstelling kan slim zijn.

Toestemming via de rechter vragen

Het kan voorkomen dat de indeplaatsstelling niet wordt goedgekeurd door de verhuurder. Dit betekent niet direct dat u definitief het bedrijfspand niet mag overnemen. U kunt namelijk via de rechter toestemming vragen om het pand toch over te nemen. U moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u voldoet aan deze voorwaarden dan zal de rechter alsnog akkoord gaan met de indeplaatsstelling. De rechter gaat bijvoorbeeld akkoord als u hetzelfde bedrijf gaat voeren als de vorige huurder. Als u van een kledingzaak een cafetaria gaat maken dan krijgt u geen toestemming. De huurder kan ook een zwaarwegend belang opgeven waarom de huurovereenkomst moet worden overgenomen. Een andere voorwaarden waar u aan moet voldoen is dat u de nieuwe huisvesting succesvol kunt voortzetten. U kunt dus succesvol dit nieuwe bedrijf draaien en u heeft hiervoor de financiële middelen.

Hogere huurprijs met indeplaatsstelling

Nadat u overleg gehad heeft met de huurder kan het voorkomen dat de verhuurder u een nieuw huurcontract aanbiedt. In dit nieuwe huurcontract kan de huurprijs een stuk hoger liggen. Het is belangrijk dat u hier nooit akkoord meegaat. Bij een indeplaatsstelling neemt u alle lopende contracten over en behoudt u dus dezelfde rechten en plichten. U mag dus nooit een hogere huur gaan betalen omdat u het bedrijf overneemt. Het komt helaas regelmatig voor dat verhuurders dit wel proberen. Als u niet akkoord zou gaan met de hogere huur, dan gaan hun niet akkoord met uw overname van het huurpand. Het is slim om in deze situatie altijd juridisch advies in te winnen. Een jurist kan u helpen met de bemiddeling over de indeplaatsstelling.

Nieuw bedrijf starten

Bij een indeplaatsstelling neemt u alle huidige contracten over. Dit wil zeggen dat u nooit een nieuw soort bedrijf kunt starten in het oude pand. Als u een ander gaat opvolgen is het slim om goed na te denken wat u met het pand gaat doen. Als u het pand overneemt bent u verplicht om hetzelfde bedrijf hier te gaan uitvoeren. Een huurder of rechter zal er nooit mee akkoord gaan als u er een compleet nieuw bedrijf gaat starten. Dit soort consequenties zijn handig om mee rekening te houden als u een indeplaatsstelling procedure gaat starten.