Individuele arbeidsovereenkomst

Een individuele arbeidsovereenkomst tekent u meestal met uw werkgever als u in dienst gaat. Het contract moet aan een aantal voorwaarden voldoen en moet u als werknemer voldoende bescherming bieden. Overigens valt niet iedere arbeidsovereenkomst onder een individuele arbeidsovereenkomst. U kunt bijvoorbeeld een uitzendovereenkomst hebben met een uitzendbureau. U heeft pas een officiële arbeidsovereenkomst als er aan drie voorwaarden wordt voldaan. Zo moet u een overeenkomst hebben waarin staat dat u verplicht bent om voor een bepaald aantal uren arbeid te verrichten voor een werkgever. Daarnaast is de werkgever verplicht om u hiervoor loon te betalen en is er sprake van een gezagshouding. Als uw contract hieraan voldoet dan heeft u een arbeidsovereenkomst met uw werkgever.

De duur van de individuele arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst is o.a. overeen gekomen wat de duur van het contract is. U kunt een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd krijgen. Bij een eerste contract krijgt u meestal een contract voor bepaalde tijd met een proeftijd. U kunt een contract van een half jaar, jaar of twee jaar krijgen. De eerste maand is meestal proeftijd tenzij dit anders overeengekomen is. Er zijn ook bedrijven waarbij de proeftijd langer dan een maand duurt. Soms duurt een proeftijd twee maanden dit is de maximale proeftijd volgens de wet. Bij een contract voor bepaalde tijd staat altijd duidelijk aangegeven wanneer het contract ingaat of eindigt. Na afloop kan het contract verlengt worden of gestopt. Bij een contract voor onbepaalde tijd is er geen einddatum gekozen. De einddatum ontstaat als u ontslagen wordt of als u zelf ontslag neemt.

Concurrentiebeding in uw individuele arbeidsovereenkomst

In uw individuele arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen. In dit beding kan staan dat u na ontslag of afloop van uw contract niet bij de concurrent aan de slag mag gaan. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat u klanten meeneemt of belangrijke informatie doorgeeft aan de concurrent. Sinds 1 juli 2015 zijn er nieuwe regels rondom het concurrentiebeding. Deze mag niet meer worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd. Alleen onder hele bijzondere omstandigheden mag hiervoor worden gekozen.

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Het kan voorkomen dat u al drie maanden of langer bij dezelfde baas werkt zonder arbeidsovereenkomst. Als u langer dan drie maanden voor 20 uur bij dezelfde baas heeft gewerkt dan is er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Uw baas is dan verplicht om minimaal het minimumloon uit te keren en dat u niet zomaar ontslagen mag worden. U heeft dezelfde rechten als een werknemer met arbeidsovereenkomst.

Juridisch advies bij conflicten rondom de arbeidsovereenkomst

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er een conflict ontstaat over uw individuele arbeidsovereenkomst. U kunt bij ons altijd terecht met vragen of advies bij het tekenen van een overeenkomst. Een eerste advies is bij ons altijd gratis zodat u kunt profiteren van onze kennis en uw rechtspositie binnen een zaak. Onze arbeidsjuristen helpen u graag bij eventuele vragen of conflicten over uw contract.