Intentieverklaring woning kopen

Als u van plan bent om een woning te kopen, maar nog geen definitief akkoord heeft bereikt met de verkoper, dan kunt u een intentieverklaring tekenen. Een intentieverklaring is voor een koper van belang en kan ervoor zorgen dat er niet meer onderhandeld wordt met andere partijen. Het kan ook gebeuren dat u geen standaard koopovereenkomst wilt tekenen met de huidige eigenaren. In plaats van een koopovereenkomst wordt er een intentieverklaring opgesteld. Echter is een intentieverklaring geen koopovereenkomst. Soms gaat een koper ervan uit dat met een getekende intentieverklaring de woning ook echt gekocht wordt. Helaas heeft een intentieverklaring niet dezelfde macht als een echte koopovereenkomst. Juridisch advies bij intentieverklaring kan dus van belang zijn voor u als koper.

Wat is juridisch gezien een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is eigenlijk een verklaring die vastgelegd wordt in de precontractuele fase. De koper en verkoper leggen hierin in hoofdlijnen afspraken vast. Bijvoorbeeld dat u als koper van plan bent om de woning te kopen. Een aantal zaken kunnen hierin al worden opgenomen zoals de prijs waarvoor u de woning wilt kopen en de ontbindende voorwaarden. Het gebeurt regelmatig dat de intentieverklaring uit slechts een aantal artikelen bestaat. Het gebeurt ook weleens dat het een uitgebreide verklaring is. Een verklaring die een voorloper is op het koopcontract. Ondanks dat het geen koopovereenkomst is heeft de intentieverklaring wel een juridische waarde. Bij een rechtszaak omdat de koop ineens niet doorgaat kan de rechter wel de inhoud als rechtsgeldig zien. Echter heeft u nooit dezelfde rechten als met een koopovereenkomst. Alleen met een getekende koopovereenkomst kunt u de woning opeisen.

Wanneer maakt u gebruik van een intentieverklaring?

U zou eigenlijk zeggen dat u beter een verkoopovereenkomst kunt laten opstellen, dan een intentieverklaring. Dit is voor een deel waar. Het kan ook voorkomen dat u rechtstreeks bij iemand een woning gaat kopen. Er is geen makelaar die de verkoop regelt. Als u dan een woning wilt kopen dan is een intentieverklaring verstandig. Het is wel slim om een juridisch specialist erbij te halen. Een jurist gespecialiseerd in vastgoedrecht kan u helpen om de juiste afspraken op papier te zetten. U weet dan zeker dat uw intentieverklaring volgens de wet voldoet.

Let op bij het tekenen van een intentieverklaring

Het kan natuurlijk zo zijn dat u aan de andere kant van de tafel zit. U heeft de intentie om de woning te kopen, maar u weet het nog niet zeker. U moet bijvoorbeeld nog bespreken of u de hypotheeklasten kunt dragen. Het is voor u dus van belang dat u juridisch niet definitief vastzit aan de woning. Er kunnen bepaalde artikelen in de intentieverklaring gezet worden die ervoor zorgen dat de verklaring bijna dezelfde rechten heeft als een koopovereenkomst. Een jurist kan u helpen om de verklaring na te kijken voordat u iets tekent. Eventueel kunnen er bepaalde artikelen worden toegevoegd of er juist uitgehaald worden. U weet dan zeker dat ver intentieverklaring klopt zoals u deze graag wilt hebben.