Intrekking van gefinancierde rechtsbijstand vanwege te hoge opbrengst

Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand heeft besloten dat u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, dan betaalt u alleen de eigen bijdrage voor de juridische hulp. De overheid zorgt voor de betaling van het overige deel. Het komt voor dat de Raad voor Rechtsbijstand later, al na het geven van akkoord, besluit om de gefinancierde rechtsbijstand weer in te trekken. Hier kan de raad verschillende redenen voor hebben.

Wanneer u een geldbedrag ontvangt

Als u de rechtszaak doorlopen heeft en u heeft deze gewonnen, dan wordt de zaak nog eens beoordeeld door de raad. Het kan zijn dat u een geldbedrag ontvangt door het winnen van de zaak. Als dit bedrag minimaal gelijk is aan 50 procent van het heffingsvrije vermogen, dan wordt uw recht op gefinancierde rechtshulp ingetrokken. In de praktijk betekent dit dat u alle kosten die zijn gemaakt, en die niet door de tegenpartij worden betaald, alsnog door u zelf moeten worden voldaan. Het is wel belangrijk dat het gaat om een zogenaamd resultaat. Hiervoor gelden vergoedingen voor letselschade, ontslagvergoedingen, smartengelden en vergoedingen voor immateriële schade, aandelen in woningverkoop bij een echtscheiding, achterstallige loongelden, vakantiedagen en vakantiegelden. Het is niet relevant of u het resultaat daadwerkelijk direct betaald krijgt of niet.

Wanneer de kosten door iemand anders worden betaald

Het komt voor dat de kosten voor de rechtshulp achteraf niet door u hoeven te worden voldaan. Dit gebeurt vaak bij zaken waarbij een werknemer en een werkgever betrokken zijn. In de meeste gevallen zal de werkgever dan besluiten om de kosten op zich te nemen. In dit geval hoeft u de kosten die worden gemaakt voor de rechtszaak niet zelf te voldoen en dit betekent dat u ook geen recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. U hoeft immers niets te betalen.

Zwaarwegende omstandigheden

Het kan altijd zijn dat er bijzondere omstandigheden zijn die ertoe kunnen leiden dat de raad toch besluit om uw gefinancierde rechtsbijstand niet in te trekken. Deze omstandigheden worden ook wel zwaarwegende omstandigheden genoemd. Wanneer blijkt bij de eindbeoordeling van de rechtszaak dat u er meer resultaat aan overhoudt dan toegestaan is, dan zou de raad de financiering eigenlijk moeten intrekken. Toch kan er dan worden gecontroleerd op zwaarwegende omstandigheden en wanneer deze aanwezig zijn dan kan er alsnog worden besloten om de financiering niet in te trekken.

Kan ik bezwaar maken tegen de intrekking?

U krijgt altijd bericht wanneer de Raad voor Rechtsbijstand heeft besloten om uw recht op gefinancierde rechtsbijstand in te trekken. Hierbij zal ook de reden worden vermeld die ervoor heeft gezorgd dat de raad hiertoe heeft besloten. Het kan natuurlijk zijn dat u zich hier niet in kunt vinden. Wanneer u het niet eens bent met de intrekking, dan is het mogelijk om hier bezwaar tegen te maken. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. Wanneer u uw bezwaar pas na deze termijn maakt, dan wordt deze niet meer in behandeling genomen. Om in bezwaar te gaan is het nodig om een schriftelijk bezwaar op te stellen, of op te laten stellen, en deze te sturen aan de Raad van Rechtsbijstand. U dient de brief aan het regiokantoor te sturen. U ontvangt per post een reactie op uw bezwaar.