De inzet van dwangmiddelen door het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie kan het in bepaalde onderzoeken nodig achten om bepaalde dwangmiddelen in te zetten. Dit mag niet zomaar. Het inzetten van een bepaald dwangmiddel is aan wettelijke regels verbonden. Er mogen dus geen dwangmiddelen worden ingezet wanneer hier geen reden toe is die voldoet aan de wettelijke regelgeving.

Welke drangmiddelen zijn er?

Het OM kan meerdere soorten dwangmiddelen inzetten wanneer hier aanleiding toe is. We kennen onder meer de volgende dwangmiddelen:

 • Het aftappen van telefoonlijnen
 • Het binnentreden van een woning
 • Het doorzoeken van voertuigen voor inbeslagneming
 • Het doorzoeken van plaatsen voor aanhouding
 • Het betreden van plaatsen voor inbeslagneming
 • Het onderzoeken van het lichaam
 • Het onderzoeken van de kleding
 • Het in beslag nemen van goederen
 • Aanhouding op heterdaad en aanhouding buiten heterdaad
 • Het in voorlopige hechtenis nemen
 • Het uitvoeren van een inverzekeringstelling

Een dwangmiddel moet gerechtvaardigd zijn

Dwangmiddelen mogen nooit worden ingezet zonder reden. Wanneer er een telefoonlijn wordt afgetapt of wanneer er een woning wordt doorzocht, dan is dit in principe inbreuk op de privacy wanneer het Openbaar Ministerie geen recht heeft om deze dwangmiddelen in te zetten. Het strafbare feit moet dan ook een zeer ernstige inbreuk zijn op de rechtsorde om de inzet van dwangmiddelen te rechtvaardigen.