Is het belangrijk om te weten dat ik verdachte ben?

Wanneer u door de Nederlandse overheid wordt gezien als verdachte, dan is het voor u zeker belangrijk om dit te weten. Het is namelijk zo dat het openbaar ministerie, de rechterlijke ambtenaren en de politie geen dwangmiddelen mogen toepassen en geen onderzoeksbevoegdheden hebben zolang u niet officieel als verdachte wordt gezien. Daarnaast is het zo dat u diverse rechten krijgt wanneer u wel wordt gezien als verdachte, waardoor er in dit geval volgens strikte regels moet worden gehandeld door de betreffende partijen. Eén van de rechten die u bijvoorbeeld heeft is het in de arm nemen van een advocaat.

De rechten van een verdachte

Als verdachte heeft u meerdere rechten en ook daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van het feit dat u daadwerkelijk wordt gezien als verdachte. U heeft het recht op een advocaat en er kan een advocaat worden toegewezen wanneer u deze zelf niet kunt betalen. Daarnaast heeft u het recht om te zwijgen bij bijvoorbeeld een politieverhoor. Het is namelijk zo dat u niet verplicht kan worden gesteld om mee te werken aan uw eigen eventuele veroordeling. U kunt zich dan ook, zoals dat heet, op uw zwijgrecht beroepen. Uiteraard is het in bepaalde situaties verstandig om dit te doen, terwijl het in andere situaties niet aan te raden is. Eventueel kan een advocaat u hier ook in adviseren.

U dient op het zwijgrecht te worden gewezen

Zeker wanneer u voor het eerst in uw leven als verdachte van een strafbaar feit wordt gezien is alles nieuw. Juist omdat alles u onbekend is, is het de verhorend ambtenaar verplicht om u op de hoogte te stellen van het feit dat u zich kunt beroepen op uw zwijgplicht. Deze mededeling wordt in de praktijk ook wel een cautie genoemd. Wanneer u niet zeker weet of het goed is om te zwijgen of niet, en er is nog geen advocaat aanwezig, dan is het verstandig om te zwijgen tot de advocaat er is om u te adviseren. Het is namelijk zo dat alles wat u zegt tijdens een verhoor wordt opgenomen in een verklaring en deze is niet meer ongedaan te maken. Uiteindelijk dient u de verklaring wel te ondertekenen. Het is wel mogelijk om de verklaring in te trekken, maar ook wanneer u hiertoe besluit mag de originele verklaring wel worden gebruikt in de strafzaak als bewijs.

Wanneer geldt het zwijgrecht?

Het zwijgrecht geldt in alle gevallen wanneer u als verdachte wordt verhoord. Dit zwijgrecht heeft betrekking op alle zaken. U bent dus ook niet verplicht om te antwoorden op persoonlijke vragen, zoals bijvoorbeeld uw naam en uw geboortedatum. Wel is het belangrijk dat u, wanneer u uw persoonsgegevens niet wilt geven, daadwerkelijk zwijgt. Het is niet toegestaan om verkeerde gegevens door te geven in plaats van te zwijgen. Het opgeven van valse informatie is strafbaar. Als u besluit om uw persoonsgegevens niet te delen met de verhorend ambtenaar, dan geeft dit de politie wel het recht om u tweemaal zo lang vast te zetten dan gewoonlijk. Dit betekent dat u twaalf uur voor verhoor mag worden vastgezet in plaats van de standaard zes uur. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de uren tussen middernacht en negen uur in de ochtend niet meetellen.