Wat is een beroepschrift precies?

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Het kan zijn dat uw bezwaarschrift door de overheidsinstantie ongegrond wordt verklaard, waardoor er niets veranderd aan de eerder genomen beslissing. In dit geval kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Dit doet u bij de sector bestuursrecht. Het beroepschrift is dus eigenlijk bedoeld om bezwaar te maken tegen het ongegrond verklaren van uw eerder ingediende bezwaarschrift.

 Wat moet er in het beroepschrift staan?

Een beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank, sector bestuursrecht. U wilt immers bezwaar maken tegen een bestuursorgaan, zoals een overheidsinstantie ook wel wordt genoemd. Het is belangrijk dat enkele zaken standaard staan opgenomen in het beroepschrift. Zo moet u uw NAW-gegevens vermelden, de datum en u moet het beroepschrift ondertekenen. Daarnaast is het belangrijk om goed aan te geven tegen welke beslissing u het betreffende beroepschrift indient. U kunt een kopie meesturen van de betreffende beslissing. Vervolgens is het uiteraard zaak om helder aan te geven waarom u het niet eens bent met deze beslissing van de overheidsinstantie. U moet goede motieven en argumenten aandragen in het beroepschrift.

Verstuur het beroepschrift op tijd

Als u bezwaar heeft gemaakt bij de overheidsinstantie over de genomen beslissing, en de overheid besluit om uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren, dan ontvangt u een schriftelijk besluit waarin dit vermeld staat. In dit schriftelijk besluit wordt ook aangegeven binnen welke tijd u een beroepschrift moet indienen wanneer u het niet eens bent met de beslissing. In de meeste gevallen geldt hier een termijn van zes weken, namelijk de standaard termijn, maar het kan ook zeker zijn dat deze tijd korter is. In dit geval moet dit in de brief worden vermeld.

Wacht niet tot het uiterste

Wanneer u een beroepschrift in wilt dienen bij de rechtbank, dan is het aan te raden om dit op de korte termijn te doen. Wanneer u wacht tot de laatste paar dagen, dan kan het zijn dat er iets mis gaat. De post kan vertraagd zijn of u kunt zich net een paar dagen hebben vergist in de datum. Als een beroepschrift te laat wordt ingediend, dan wordt deze niet meer in behandeling genomen en is de beslissing definitief. Wilt u dus een beroepschrift indienen? Doe dit dan op een zo kort mogelijke termijn en verstuur het beroepschrift aangetekend, zodat u bewijs in handen heeft dat de brief daadwerkelijk binnen de gestelde termijn is aangekomen bij de betreffende rechtbank.

Niet-ontvankelijk verklaard

Bent u toch te laat met het versturen van uw beroepschrift aan de rechtbank, sectie bestuursrecht? Dan zal het beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard door de rechtbank. Dit betekent dat uw beroepschrift na het verstrijken van de termijn is binnengekomen en niet meer in behandeling kan worden genomen. Als dit zo is, dan heeft u ook geen tweede kans meer om nog een beroepschrift in te dienen.