Is het mogelijk om tegen de overheid een spoedprocedure te beginnen?

U heeft het recht om een bezwaarschrift in te dienen wanneer u het niet eens bent met een besluit van een overheidsinstantie. Een bezwaarprocedure neemt zes weken in beslag. Dit betekent dat de overheidsinstantie zes weken de tijd mag nemen om te reageren op uw bezwaarschrift. In deze zes weken blijft het genomen besluit van de overheidsinstantie gehandhaafd. In de praktijk wordt er dan aangegeven dat het besluit niet zal worden geschorst voor de periode dat u wacht op een reactie op uw bezwaar. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat de gevolgen van dit besluit ongedaan worden gemaakt voor de periode waarin u wacht op reactie op het bezwaarschrift, bijvoorbeeld omdat u uw bedrijfsactiviteiten anders niet kunt voortzetten. Om dit te bereiken is het nodig om de rechtbank te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat er een spoedprocedure gestart moet worden.

Wanneer mag er een spoedprocedure worden gestart?

Als u de gevolgen van een besluit ongedaan wilt laten maken voor de periode waarin u moet wachten op een reactie op uw bezwaarschrift, dan is het vanzelfsprekend dat er haast bij de zaak is. U kunt immers niet zes weken wachten op een reactie. Dit is direct de belangrijkste voorwaarde om een spoedprocedure tegen een overheidsinstantie te mogen starten. Er moet een zogenaamd spoedeisend belang zijn. Wanneer u zonder gevolgen zou kunnen wachten op een reactie, dan mag er geen spoedprocedure worden gestart.

Een voorbeeld uit de praktijk

Precies aan de start van de zomer besluit de gemeente de terrasvergunning voor een horecagelegenheid in te trekken. Het gevolg hiervan is dat de horecaondernemer zijn terras niet mag realiseren. Vanzelfsprekend zal dit de ondernemer veel geld kosten. Deze loopt immers inkomsten mis. De ondernemer besluit dan ook om bezwaar te maken tegen het intrekken van de terrasvergunning. Als de ondernemer vervolgens zes weken moet wachten op een reactie van de overheidsinstantie, waarbij de beslissing van kracht blijft, dan is de halve zomer voorbij. De ondernemer kan in dit geval een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit wil zeggen dat er een spoedprocedure wordt gestart om ervoor te zorgen dat de ondernemer in elk geval tot aan het besluit op het bezwaarschrift het terras mag realiseren. Zo kan worden voorkomen dat de ondernemer in deze zes weken inkomsten misloopt.

 Het gaat om slechts een verzoek

Uiteraard kan er uitsluitend een verzoek worden ingediend om de gevolgen van een beslissing ongedaan te maken totdat er een beslissing wordt genomen op het bezwaarschrift. Het kan zijn dat de ondernemer geen toestemming krijgt, omdat het verzoek wordt afgewezen. Het kan ook zijn dat het verzoek wordt ingewilligd, maar dat de overheidsinstantie na zes weken laat weten dat het bezwaarschrift ongegrond is verklaard en dat de beslissing blijft zoals deze was. De ondernemer zal dan in hoger beroep moeten gaan of het terras per direct moeten verwijderen.