Wat is de stamrecht B.V.?

De stamrecht B.V. bestaat momenteel niet meer in de vorm zoals deze bestaan heeft. Dit was namelijk een optie voor werknemers die recht hadden op een ontslagvergoeding en die het bedrag bruto wilden laten overmaken. Hierbij moest er een besloten vennootschap, ook wel een B.V., worden opgericht door de werknemer. Tegenwoordig is het een werkgever niet meer toegestaan om een brutobedrag, op welke wijze ook, uit te keren aan een werknemer. De stamrechtvrijstelling bestaat niet meer sinds 1 januari 2014. We willen u graag uitleggen wat de stamrecht B.V. inhield, maar wij willen u hierbij wel nog eens op wijzen dat het tegenwoordig niet mogelijk is om dit op deze wijze te doen.

Waarom een stamrecht B.V. oprichten?

Het oprichten van een zogenaamde stamrecht B.V. was om twee redenen nuttig. De werknemer kreeg op deze wijze de mogelijkheid om het bedrag van de ontslagvergoeding volledig zelf te beheren. Daarnaast was het voor veel werknemers ook een ideale kans om alvast wat startkapitaal te hebben om zelf een onderneming te starten. De stamrecht B.V. kon dan ook worden gebruikt als een gewoon bedrijf, maar ook als een soort beleggingsoptie.

Overeenkomsten met de stamrechtverzekering

Een andere optie was de stamrechtverzekering. Tussen deze twee opties waren wel wat overeenkomsten. In beide gevallen was het namelijk zo dat er op een bepaald moment periodieke uitkeringen moesten worden gestart aan de werknemer. Dit mocht per direct, maar ook op een uitgesteld moment. Hierbij gold wel de regel dat de periodieke uitkeringen werden gestart vóór de pensioenleeftijd. De B.V. was verplicht om premies en loonbelasting in te houden over deze periodieke uitkeringen. Bij de stamrechtverzekering was het de verzekeraar die dit deed. In beide gevallen was het ook zo dat het bedrag dat de werknemer uitgekeerd kreeg een netto bedrag was. De periodieke uitkeringen mochten alleen worden uitgekeerd aan de persoon zelf zolang deze in leven was. Anders konden de periodieke uitkeringen ook worden betaald aan een weduwe dan wel weduwnaar of een samenwonend partner. De derde optie was om de uitkeringen te voldoen aan de kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen onder de leeftijd van dertig jaar.

Nadelen van de stamrecht B.V.

Met het oprichten van een stamrecht B.V. ontstonden er dan wel meer vrijheden, maar er kwamen uiteraard ook nadelen bij kijken. Zo moest de B.V. worden opgericht door een notaris en moest deze uiteraard bij de KvK worden ingeschreven. Er moesten jaarstukken worden opgesteld en de kosten van het oprichten van de B.V.  konden al snel oplopen naar de 3.000 euro. De jaarlijkse kosten waren dan weer wel vergelijkbaar met de kosten voor een stamrechtverzekering.