Wat is een verbod op nevenwerkzaamheden precies?

Er wordt wel eens gedacht dat een verbod op nevenwerkzaamheden in principe hetzelfde is als een concurrentiebeding, maar dit is niet juist. Een concurrentiebeding verbiedt u om bij een concurrerend bedrijf te gaan werken wanneer u uw functie bij uw werkgever verlaat. Een verbod op nevenwerkzaamheden is geldig wanneer u bij uw werkgever werkt. Wanneer er sprake is van een verbod op nevenwerkzaamheden, dan geldt dit verbod zolang u een arbeidscontract bij uw werkgever heeft.

Wat verbiedt dit verbod eigenlijk?

Een verbod op nevenwerkzaamheden, ook wel eens omschreven als nevenactiviteiten, verbiedt u om betaalde activiteiten en werkzaamheden te verrichten naast uw werkzaamheden voor uw werkgever. Wanneer u dertig uur in de week voor uw werkgever werkt, en er is een verbod op nevenwerkzaamheden van kracht, dan mag u dus geen aanvullende baan zoeken om aan de veertig uur per week te komen. In sommige gevallen is het verbod op nevenwerkzaamheden nog strenger en wordt er ook verboden om onbetaalde werkzaamheden te verrichten naast de werkzaamheden voor uw werkgever. In dit geval is het u dus ook niet toegestaan om vrijwilligerswerk te doen.

Waarom wordt er een verbod op nevenwerkzaamheden opgelegd?

Een werkgever kan meerdere redenen hebben om een verbod op nevenwerkzaamheden op te leggen. De werkgever kan dit doen om te voorkomen dat u tijdens de duur van het arbeidscontract ook werkzaamheden uitvoert voor een concurrerend bedrijf of concurrerende werkzaamheden uitvoert. Het kan ook zijn dat de werkgever wil voorkomen dat u extra werkzaamheden verricht die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het imago van het bedrijf van uw werkgever. Daarnaast kan er voor een verbod op nevenwerkzaamheden worden gekozen wanneer uw werkgever wil voorkomen dat u teveel gaat werken, waardoor u bij de werkgever minder goed gaat presteren, minder productief bent of juist meer risico op een burn-out loopt.

Wat als u wel andere werkzaamheden wilt verrichten?

Als u een nieuwe baan aanneemt en uw werkgever geeft aan dat er sprake zal zijn van een verbod op nevenwerkzaamheden, dan is het belangrijk om aan te geven dat u wel werkzaamheden buiten het bedrijf wilt verrichten wanneer u dit van plan bent. Het kan zijn dat u wat extra uren wilt werken, bijvoorbeeld. Het is dan belangrijk om dit aan de werkgever aan te geven, zodat deze met u kan bespreken wat de eventuele mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is het mogelijk om hier goede afspraken over te maken met de werkgever. Het is dan wel verstandig om deze vast te laten leggen. Uiteraard kan het ook zijn dat de werkgever erbij blijft dat werkzaamheden buiten het bedrijf niet toegestaan zijn. Het is dan aan u om te beslissen of u de baan wel wilt aannemen of niet.

U kunt naar de rechter stappen

Wilt u nevenwerkzaamheden uitvoeren, maar is hier bij uw werkgever een verbod op en wil de werkgever hier niets aan veranderen? Dan heeft u het recht om naar de rechter te gaan. Deze kan beoordelen in hoeverre uw werkgever zich redelijk opstelt en in hoeverre het daadwerkelijk redelijk is om de extra werkzaamheden te verrichten. Wanneer de rechter beslist dat het redelijk is dat de werkgever van uw verwacht dat u geen nevenwerkzaamheden uitvoert, dan zult u zich hierbij moeten neerleggen. Het is niet aan te raden om nevenwerkzaamheden uit te voeren zonder dit met de werkgever te overleggen en terwijl er een verbod op nevenactiviteiten van kracht is. Wanneer uw werkgever ontdekt dat u, ondanks het verbod, toch andere werkzaamheden uitvoert, dan heeft deze het recht om u op staande voet te ontslaan.

Wat als er geen verbod op nevenwerkzaamheden is?

Ook wanneer er geen verbod op nevenwerkzaamheden is, dan is het belangrijk om de nevenwerkzaamheden die u uitvoert naast de werkzaamheden voor uw werkgever te melden. Een rechter zal het in de meeste gevallen onacceptabel vinden wanneer u een eigen onderneming heeft naast de werkzaamheden voor uw werkgever zonder dat u uw werkgever hiervan op de hoogte stelt.